Jeden za všechny, všichni za jednoho. Chalupeckého cena 2020 představila finalisty

Cena Jindřicha Chalupeckého, upozorňující na výtvarné umělce do pětatřiceti let, představila tradiční pětici finalistů. Tvoří ji ale devět umělců, do finále totiž porota poslala i jednu dvojici a jedno uskupení. Na desítku letošní účastníky „zaokrouhluje“ Alma Lily Raynerová, která byla už v nejužším výběru loňského ročníku, ale ze zdravotních důvodů se nemohla zúčastnit. Nominovaní umělci se české veřejnosti představí během celého roku, společně pak na závěrečné výstavě na podzim v Národní galerii. Vítěz bude znám v prosinci.

„Porota vybírala zase z více než 80 portfolií a ocenila, že nepocházejí jen od pražských nebo brněnských umělců, ale z celého Česka i Slovenska,“ uvedla členka poroty Lenka Klodová, která se rozhodování mezinárodní poroty zúčastnila potřetí.

Doplnila, že porotci byli ve všech třech ročnících překvapeni, jak mladí umělci dokážou rychle reagovat na společenskou situaci. Před dvěma lety to podle ní byly otázky inkluze a přístupnost umění různým sociálním skupinám, loni to byla politická angažovanost a letos zodpovědnost vůči společenským otázkám a překračování hranic umění k jiným společenskovědním disciplínám.

Letošní finalista Jakub Choma porotu zaujal svými detailně propracovanými multimateriálovými instalacemi. Dvojice Marek Delong a Anna Slama tvoří multimediální instalace, opírají se ale přitom i o tradiční materiály a řemeslné postupy.

Tvorbu Marie Tučkové porota ocenila hlavně pro její hluboký zájem o psychologii člověka ve světě modelovaném technologiemi a sociálními sítěmi. Jiří Žák na sebe upozornil specifickým přístupem k médiu pohyblivého obrazu.

Video Události v kultuře
video

Ceny Jindřicha Chalupeckého 2020 představily nominace

Uskupení, které tvoří Jan Kolský, Vojtěch Märc, Matěj Pavlík a Peter Sit, zkoumá dějiny československé psychotroniky a psychoenergetiky. Působí pod názvem Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky.

Na práci loňské finalistky Almy Lily Raynerové porota oceňuje, že ústředním tématem svých prací učinila sexuální násilí. Raynerová se narodila v Izraeli, ale žije a pracuje v Praze. Zařazení zahraniční umělkyně do české výtvarné ceny odůvodnila porota tím, že formuje tuzemskou scénu.

Sdílení je trend

Podle ředitelky Společnosti Jindřicha Chalupeckého Kariny Kottové odráží účast skupin ve finále trend, který lze v současné tvorbě pozorovat – umělci dávají přednost sdílené umělecké praxi před individuální prezentací.

Kottová připomněla, že loňský laureát ceny Andreas Gajdošík prohlásil, že se o finanční ocenění i rezidenční pobyt, které vítěz získává, rozdělí s ostatními finalisty. Podobně umělci nominovaní na britskou Turnerovu cenu odmítli, aby porota udělila titul laureáta jen jednomu z nich, a cenu tedy získali všichni. Podobné postoje zaujali v minulosti finalisté slovenské Ceny Oskára Čepana.