Jemnou exotiku lidové kultury moravských Chorvatů připomíná nová kniha

Barvy chorvatské Moravy – to je název knihy, která jako vůbec první mapuje dějiny, jazyk a kulturu Chorvatů, kteří v 16. století přišli na jih Moravy. V zemi, která jim připomínala domov, žili až do roku 1948, kdy je odsud komunisté vyhnali. V obcích po nich ale zbyly domy, kostely i zvyky.

Video Na moravské Chorvaty odkazují v Jevišovce domy s typickou výzdobou
video

Na moravské Chorvaty odkazují v Jevišovce domy s typickou výzdobou

Chorvaté žijí na českém území již od doby, kdy utíkali před tureckými válkami. Tehdy se usídlili na jižní Moravě. „Tady byla oblast, která hodně připomínala jejich zemi, tak tady zůstali,“ řekla šestaosmdesátiletá Marie Šalomonová, jejíž předci se s ostatními v 16. století usadili ve třech osadách, nejvíc jich bylo v Jevišovce na Znojemsku.

Dnes v obci žije zhruba šest set lidí, před sto lety jich tu bylo dvakrát tolik a tři ze čtyř obyvatel byli chorvatské národnosti. Jejich obce byly svérázné a barevné. Jenže i proto museli v roce 1948 pryč. Dva tisíce moravských Chorvatů komunisté vyhnali převážně na severní Moravu.

„Jeseníky, to je něco hrozného, to je tak drsné podnebí,“ povzdechla si pamětnice. „Tam to byla divočina, to jsou kozí hory, to se divím, že ti naši rodiče nedostali hned infarkt,“ doplnil ji Jan Marx, další z potomků skupiny, která při sobě držela čtyři stovky let.

Poté, co se rozptýlili po celém Česku, jejich tradice a kultura postupně mizely. I když stát v roce 1956 uznal, že postupoval protiprávně, návrat rodin na jižní Moravu nedovolil. Aby nebyli terčem posměchu, svou národnost raději roky zapírali. Připomenout ji chce teď knížka Lenky Kopřivové.

„Informace pohromadě nebyly, pořádně se nebylo ani o co opřít. Práce na knize samotné trvaly dva roky, ale ten výzkum, co tomu předcházel, trval osm let,“ vysvětlila jedna z editorek publikace ze Sdružení občanů chorvatské národnosti.

Dokument o zrazeném národu

Kromě první souhrnné monografie o moravských Chorvatech mapuje dějiny, jazyk i jejich lidovou kulturu také dokument Ostravského studia České televize Moravští Chorvaté - zrazený národ.

„Oni nepotřebují vrátit majetek nebo peníze, o to jim vůbec nejde. Jen o to, že by třeba aspoň někdo z vlády, kdokoliv, řekl: My víme, my o vás víme, je nám líto, co se stalo,“ uvedla režisérka Petra Všelichová.

Video Dokument ČT Ostrava: Moravští Chorvaté - zrazený národ
video

Dokument ČT Ostrava: Moravští Chorvaté - zrazený národ

Dokument mimo jiné ukazuje, jak jihomoravští Chorvati obohatili tamní lidovou kulturu jemnou exotikou. Její prvky lze stále vidět na fasádách domů nebo na dobových krojích. I ty budou součástí expozice připravovaného muzea, které se v Jevišovce v bývalé faře otevře v příštím roce.