Z knihy Josefa Mouchy Válka za studena

Válka za studena: obrazový deník československého vojína z 80. let

Základní vojenská služba v československém socialistickém zřízení byl fenomén svého druhu. Prošel si jím téměř každý mladý muž a ve většině zanechala tato zkušenost podobné dojmy. Dojmy nesmyslnosti, prázdnoty, absurdity. Bizarní výjevy z života v socialistických kasárnách během pobytu na vojně zachytil ve své knize Válka za studena počátkem 80. let fotograf Josef Moucha, tou dobou odvedený a sloužící u jednotky v Ostravě-Mošnově. Jeho fotografování nebylo ničím tajným. Obměňoval nástěnku a o své činnosti vydával zprávy. Postihoval však především absurditu kasárenského provozu.

Historik fotografie Vladimír Birgus v předmluvě k fotografické publikaci nakladatelství KANT s názvem Válka za studena zdůrazňuje: „Je to mnohovrstevnatý pohled na vojenskou službu v době husákovské normalizace, jaký svou kvalitou, rozsahem a autentičností nemá na naší poválečné fotografické scéně obdoby.

Dlouhým odstupem ještě vynikl jeho význam, protože není jenom fotografickým deníkem jednoho nedobrovolného vojáka, ale i zobecňujícím svědectvím o tehdejší době i o konfliktu mezi individualitou a totalitou.“ Výstava bude ve své premiéře k vidění od května 2018 v polských Katovicích.