Letní slavnosti staré hudby pořádá letos Král slunce

Na dvůr francouzského krále Ludvíka XIV. vrací posluchače Letní slavnosti staré hudby. Osmnáctý ročník v historických pražských prostorech připomíná od 11. července do 7. srpna skladby, které před třemi sty lety zněly ve Versailles.

Video Události v kultuře
video

Letní slavnosti staré hudby připomínají Versailles

Mnohé skladby na veřejnosti zazní poprvé po dlouhých staletích. Například velké motety, tedy skladby pro dva sbory a orchestr, na úvodním koncertě nazvaném Král nebes. Vznikly na žádost Ludvíka IVX., ředitel kůru Královské kaple ve Versailles je skládal k bohoslužbám, které král pravidelně navštěvoval.

Z hudby francouzského dvora je stále co objevovat. „Francouzské archivy a knihovny doslova přetékají nevydanými skladbami: z pěti set oper složených v Paříži v 18. století se v naší době hrála zatím jen asi čtvrtina,“ uvedl odborník na francouzskou operu 18. století Benoît Dratwicki. Ve funkci uměleckého ředitele vede Centrum barokní hudby ve Versailles, které s festivalem Letní slavnosti staré hudby od loňska spolupracuje.

Z královského repertoáru

Hudebníci ve Versailles se dělili do tří skupin podle toho, zda působili v Královské kapli, v komnatách či při lovu. Komorní hudba, kterou poslouchali členové královské rodiny ve svém soukromí, je na programu několika koncertů. Jeden z nich návštěvníky zavede do „hudebního salónu“ korunní princezny Marie Josefy Saské, matky tří francouzských králů a milovnice hudby.

Kopie dobových nástrojů z Versailles 18. století
Zdroj: Letní slavnosti staré hudby
Autor: Petr Dyrc

Festival uzavře Slavnost pro Krále slunce. Program tvoří operní árie a suity  z baletů pro Ludvíka XIV. Pořádající orchestr Collegium Marianum je zahraje na kopie specifických smyčcových nástrojů z tehdejšího versaillského orchestru.

Stará francouzská hudba po dobu festivalu zazní například v Tereziánském sále Břevnovského kláštera, v zámku Troja nebo kostele sv. Šimona a Judy.