Fotograf Festival  2016

Skleníky i pralesy. Festival Fotograf zkoumá vztah kultury a přírody

Stojí kultura a příroda v opozici, anebo jsou to dvě strany téhož? Letošní Fotograf Festival se věnuje vztahu ke krajině, skleníkům nebo ekologii. Pražská přehlídka zve diváky nejen do galerií, ale také na netradiční místa. Čeští a zahraniční umělci představují svá díla například ve skleníku botanické zahrady.

 

Šestý ročník festivalu zkoumá vzájemný vliv kultury a přírody. Jednou z programových linií je vztah k půdě a přežívání v systému řízeném politickými a ekonomickými zájmy korporací a jednotlivců. Tomu se věnuje zejména výstava o ekologii pralesů na Borneu nebo instalace Společná sklizeň, která se zabývá uměním jako zemědělským odvětvím.

Svá díla s festivalovým podtitulem Cultura/Natura představuje 19 českých a 19 zahraničních umělců, fotografické výstavy doplní performance, koncerty nebo přednášky. Při jedné z akcí se účastníci dostanou do pěstitelského areálu fakulty tropického zemědělství nebo do vybraných komunitních zahrad. Jiná akce se koná ve vodohospodářském výzkumném ústavu. Festival začal už na začátku října a potrvá do 8. listopadu.

„Fotograf Festival není událostí, která by naplňovala běžná očekávání. Přáním jeho dramaturgů bylo připravit program, jehož pojetí vyvolá emoce, možná rozladěnost a pocit zmaru, ale také naději a vědomí nutnosti změny,“ zve diváky ředitelka festivalu Markéta Kinterová. Vloni se festival ptal, čím je dnes dokumentární fotografie.