Sny o telefonech a televizi mobilizovaly obavy i utopii

Telefon, film a televize - ve své době revoluční technologie vyvolávaly nadšení, ale i obavy z až příliš propojeného světa. Jejich počátky ilustruje německo-britský dokument Mobilizace snů. Tvoří ho vzácný, z velké části nezveřejněný archivní materiál ze dvou stovek filmů. Vypravěčkou je herečka Tilda Swintonová.

Video Události v kultuře
video

Reportáž: Mobilizace snů v dokumentu

Rané technologie byly ve své době stejně revoluční jako dnes třeba sociální média. V lidech probouzely až utopistické touhy. Média slibovala neomezenou komunikaci, smazání geografických vzdáleností, nebo dokonce ukončení válek. 

„Konečně držíme budoucnost ve svých rukou. Létání raket, pád akcií, integrované televize,“ zněly například nadšené ohlasy na pokrok. Boom médií ale už před sto lety, s překvapivou jasnozřivostí, vzbuzoval také strach ze zneužití, ze ztráty soukromí, bezpečnosti a morálky.

To vše v dokumentu dokládá mozaika záběrů z let 1880 až 1930. Tři režiséři (Manu Luksch, Martin Reinhart, Thomas Tode) několik let vybírali z nejranějších filmových děl, týdeníků, reklam nebo záznamů vědeckých experimentů. Dokument je podle nich přesto víc pohledem do současnosti než do minulosti.

Česká kina Mobilizaci snů vyhlásí v polovině března letošního roku.