Pentcho: Příběh ztroskotaných Židů bojujících proti nacismu

S výročím konce druhé světové války se na slovenský trh dostává kniha s výjimečným příběhem. Vypráví o stovkách mladých Židů, kteří se pokusili uprchnout z nacismem svírané střední Evropy do Palestiny. Sionistická organizace Betar pro ně zorganizovala útěk po Dunaji a přes moře na říční lodi. Spisovatel Jaro Rihák v knize Pentcho, příběh parníku vycházel z vyprávění pasažérů lodi. Mnozí z nich se do vysněného cíle na rozdíl od lodi, co je vezla, skutečně dostali.
Video Pentcho
video

Pentcho

Už v roce 1940 si byli Židé vědomi hrozícího nebezpečí, ačkoliv zprávy o transportech a masovém vraždění se k nim nedonesly. Skupina „vyvoleného národa“ se z Bratislavy snažila dostat do Palestiny na lodi Pentcho. Příběh pěti set pasažérů měl šťastný konec jen částečně.                    

Parník byl ve velmi špatném technickém stavu a ztroskotal u řeckého ostrova Chamélonés. Pasažéry zachránily italské lodě a odvezly do internace. V roce 1943 je na jihu Itálie osvobodili spojenci. Mnoho mužů pak vstoupilo do armády a bojovalo proti nacistům. Někteří se tak dostali zpět do Československa. O svých zážitcích ale příliš nevyprávěli.

  • „Příběh mé knihy Pentcho je v této chvíli konfrontovaný s něčím, co je drsné a silné. Každý měsíc, týden, snad den přijíždí k břehům Evropy někdo, kdo se podobá mým hrdinům,“ prohlásil autor Jaro Rihák a dotkl se tak současné uprchlické krize.  
Jaro Rihák / Pentcho, příběh parníku
Zdroj: Vydavatelství Marenčin PT

Naprostá většina pasažérů Pentcha se různými oklikami dostala až do Izraele. Proto má vzniknout i hebrejský překlad této knihy. Spisovatel na ní pracoval patnáct let. Ještě předtím napsal o příběhu Pentcha scénář, za který dostal cenu na filmovém festivalu v Karlových Varech. Teď doufá, že se mu ho konečně podaří přenést z papíru na plátno.