Ulice jako otevřený prostor pro umění

Praha - Přehlídku současné české street artové scény, tedy umění ulice, představuje Komunikační prostor Školská 28. Výstava chce veřejnosti přiblížit novou formu umění, která je ve městě všude kolem nás, a přesto ji lidé často vůbec neregistrují.

Instalace představuje jak „originály“, odlepené ze zdí pražských domů, lamp i zdí, tak profesionální dokumentaci uvedeného. Nechybí ani aktuální práce známých street artistů, jakými jsou Pasta, Point, Masker, Pash, Lice, Cheetism, Zipper, Genoe, Marie, Crap, Hoek, Epos, které vznikly speciálně pro současnou výstavu.

„Lidé, kteří žijí ve městě, mají potřebu si nějakým způsobem město dekorovat a dotvářet ho k obrazu svému. To je asi největší motiv - podílet se vlastně na tváři města,“ říká představitel street artové scény, který působí pod přezdívkou Pasta.

O street artu jako nové formě umění se začalo poprvé mluvit před více než deseti lety v amerických velkoměstech. Jeho autoři využívají (podle svých odpůrců zneužívají) nejrůznější prvky města. Své nálepky lepí na dopravní značky, semafory nebo na reklamní plakáty, sprejem stříkají po zdech a chodnících a veřejnost oslovují zásadně jen pod svými přezdívkami.

„Většinou se jedná o to, že lidé vytvářejí nějaký symbol, který opakují a dělají ho různými formami. Street artisty táhne do ulic to, že dílo je prostě vidět a že se jedná o určitou konfrontaci s konkrétním městem,“ objasňuje přitažlivost street artu Masker.

Umění ulice je velmi pomíjivé, a proto ho jeho autoři pravidelně dokumentují. Co všechno vzniklo v pražských ulicích za posledních pět let, představí kniha Street art Praha nakladatelství Argot vitae, která se na pultech objeví v polovině listopadu. Na více než 450 stranách je zaznamenáno 900 nejlepších stickers a stencils.

Výstava v Komunikačním centru Školská 28 trvá do 27. listopadu.