Zaměstnanci Galerie hl. m. Prahy nejsou spokojeni s chováním vedení

Praha – Po roce příprav přerušili zaměstnanci Galerie hlavního města Prahy přípravu nové expozici moderního umění. Protestují tak proti odvolání několika galerijních kurátorů. Vedení instituce odvolalo mimo jiného bývalého ředitele celé galerie Karla Srpa.

Vedení Galerie hlavního města Prahy se zatím se stanoviskem svých zaměstnanců neseznámilo. Prozatím není ani jisté, jaký bude osud připravované expozice.

Proti změnám v galerii vystoupil také malíř Filip Černý, který zrušil svou
plánovanou výstavu v jednom z objektů galerie.

Kurátoři Karel Srp, Hana Larvová a Olga Malá byli odvoláni na základě
personálního auditu, který v galerii nechal provést její zřizovatel,
pražský magistrát. Podle auditu si galerie najímala externí pracovníky na
některé činnosti, které měli v popisu práce interní zaměstnanci. Ti naopak údajně měli množství externích závazků. Srp s důvody odvolání nesouhlasí a výpověď nepodepsal.

Do loňského dubna byl Karel Srp pověřeným ředitelem galerie, pak jej magistrát odvolal kvůli údajně nevýhodné smlouvě na pronájem reklamní plochy související s rekonstrukcí veřejných plastik. Na jeho místo nastoupila tehdejší kurátorka sbírky veřejné plastiky Petra Hoftichová a právě ta nyní podepsala Srpovo odvolání.