Samota, skrýš, sex, smutek, smrt…

Praha – Otoč se, víš přece, kdo jsme, naléhá vtíravý hlas Superega na návštěvníka při vstupu na nejnovější výstavu v Centru současného umění DOX. V rozlehlých betonových prostorách se v projektu Čtrnáct S propojil svět vědecký a umělecký. Praha hostí konferenci Bridging Identities a pořadatelská organizace se rozhodla uskutečnit „přemostění“ i v reálném čase a prostoru. Čtrnáct umělců představuje v DOX díla, která jsou „současnou vizualizací duše“. Všechna začínají na písmeno „s“.

„Je to zvláštní, ale mnoho českých slov, které začínají od tohoto písmene, se vztahuje k velmi důležitým tématům týkajících se našeho prožívání,“ uvedla jedna z kurátorek výstavy Kamila Ženatá. Společně s Milenou Slavickou, druhou kurátorkou projektu, hledaly témata, která ovlivňují lidské vztahy, rodiny, společenství a systémy. A zjistily, že formálně jsou spojeny písmenem „s“. Zvolily jich čtrnáct: smutek, samota, sex, superego, soustředění, sen, střed, spojení, stín, strach, setkání, skrýš, souvislosti a smrt.

Následně oslovily čtrnáct umělců, kteří se těmito tématy ve své tvorbě zabývají. Své vlastní emocionální prožitky na výstavě prezentují prostřednictvím obrazů, videí, fotografií, instalací i textů. „Původně jsme počítali s jejich staršími pracemi, ale většina z nich vytvořila pro prostor DOX nové,“ uvedla Slavická.

Video Reportáž Petry Schubertové
video

Reportáž Petry SchubertovéNapříklad František Skála ztvárnil Smrt jako obrovskou nafukovací lebku, vedle které se ve větru na houpačce pohupuje Smrtka. „Pojal ji středověkým způsobem. Je to karnevalová smrt, ne úzkost a strašení,“ popisuje Skálovo „s“ Slavická. Smutkem Josefa Bolfa jsou několikametrové plačící dětské postavy namalované na zdech DOX.

Místo pro Stín vyhradil Petr Nikl, Sex zachytil Michal Pěchouček technikou textilních obrazů. Autory dalších děl jsou Václav Buriánek, Jiří Černický, Ivana Lomová, Michal Nesázal, Viktor Pivovarov, Pavel Tichoň, Libuše Vendlová, Kateřina Závodová, Kamila Ženatá a Superego.

O čem sníme…

„Dramaturgie DOX klade důraz i na témata, která se dotýkají každého z nás. A tato výstava k nim patří,“ přivítal nápad umělecký ředitel centra Jaroslav Anděl. Výstava potrvá do 16. srpna.

V Café DOX zároveň souběžně s výstavou proběhne také doprovodný cyklus přednášek a prezentací, tematicky zaměřené na smysl psychoterapie a řeč nevědomí (jejich seznam - viz příloha).

Samota
Samota
Více fotek
  • Samota autor: Jana Benediktová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/881/88052.jpg
  • Sen autor: Jana Benediktová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/881/88051.jpg
  • Stín zdroj: Centrum současného umění DOX http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/881/88058.jpg
  • Smrt už ucházející… autor: Jana Benediktová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/881/88048.jpg
  • Strach autor: Jana Benediktová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/881/88046.jpg
  • Smutek autor: Jana Benediktová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/881/88047.jpg
  • Videoinstalace Kateřiny Závodové zdroj: Centrum současného umění DOX http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/881/88053.jpg