Jak se potkat se Sicílií

V nakladatelství Fragment právě vyšla kniha Marie Třešňákové Potkala jsem Sicílii. Možná, že název tak trochu odkazuje na knihu fejetonů Oty Pavla Jak jsem potkal ryby, protože i v tomto případě se jedná o práci novináře(ky), kdy do krátkých fejetonistických útvarů byly zaznamenány pocity a postřehy ze setkání, které bylo významné.

Autorka spíše žurnalistickou formou zachycuje své vjemy z opakovaných pobytů na svébytném evropském ostrově. Ovšem v žádném případě se nejedná o odosobněné reportáže více méně popisného charakteru, naopak. Přesto, že zde nejsou opomíjena fakta ani někdy důležitá historie, důraz je kladen na subjektivní vjem a osobní pocity z poznávání dosti specifického kouta světa a jeho obyvatel. 

Marie Třešňáková přes drobné příběhy a nenadálé situace předkládá před čtenáře svůj osobitý pohled na zemi, která z různých důvodů byla až do doby celkem nedávné tak trochu okolním světem přehlížena. Záměrem evidentně nebylo vytvořit vyčerpávající cestopis či průvodce, ale přiblížit přes vlastní pohled místa a jejich obyvatele, které na svých cestách po ostrově potkala. 

Autorka knihy s kmotrem Jaroslavem Duškem
Autorka knihy s kmotrem Jaroslavem Duškem

Vtipné postřehy a popisy situací, kdy bylo například potřeba nechat opravit auto nebo bojler, barvitě přibližují mentalitu místních lidí více, než jakýkoli sociologický a nezáživný průzkum. Emoce, které odhalují, že její potkání se Sicílií bylo závažné, ne-li osudové, se promítají i do pasáží, kdy pouze popisuje některá místa, jež navštívila, aniž by připojila jakoukoli historku. Přesto nejpoutavější jsou ty pasáže, které drobný příběh obsahují. Například její cesta k moři s Pasqualinou, místní rodačkou, která dosud nebyla u moře, je fakt dojemná. Rovněž tak story Rytíře z Palerma, kterou nebudu prozrazovat, protože i nečekané pointy ve vyprávění hrají důležitou roli. 

Pohled z Massimova baru na západ slunce
Pohled z Massimova baru na západ slunce
Více fotek
  • Pohled z Massimova baru na západ slunce autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/28/2732/273132.jpg
  • Kolem Etny se z lávy stavělo po staletí autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1944/194304.jpg
  • Bývalý důl na síru (patří k ilustraci) autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1944/194308.jpg
  • Monreale - Pohled z věže katedrály autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1936/193514.jpg

Publikace je doplněna o autorčiny vlastní fotografie, které subjektivní pohled umocňují a navíc tento kout světa ještě více přibližují. Některé z fotografií jsou pak doplněny drobnými akvarely výtvarníka Tomáše Císařovského, který si na svých cestách pečlivě vede výtvarné deníčky. Jeho obrázky jen podtrhují, že Sicílie může být velmi inspirativní kus země, tak jak to Marie Třešňáková čtenářům ve svých postřezích předkládá. 

  • Sicilie
    Sicilie autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24
  • Sicilie
    Sicilie autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24

Po přečtení této drobné knihy má čtenář příjemný pocit, že snad něco nového objevil či pochopil, přestože autorka sama tvrdí, že Sicílii vlastně dosud úplně neporozuměla, dokonce se o to prý už ani nesnaží. „Nemusím vědět všechno,“ říká, „někdy je důležitější cit, než rozum, což o Sicílii platí dvojnásob. Tahle země není o faktech a vědomostech, ale o lásce a vášni, a to jsem toužila svým vyprávěním zprostředkovat.“