Sochám, sochám člověčinu

Hořice - Pět sochařů letos přijelo do Hořic na Jičínsku na sympozium, které svou tradicí patří k nejstarším na světě. V lomu U svatého Josefa od začátku července tvoří pískovcové plastiky, jejichž vernisáž bude 29. července na labském nábřeží v Hradci Králové. Dva sochaři jsou Češi, zbývající tří umělci jsou z Bulharska, Indie a Velké Británie.

Sochaři v Hořicích nejsou omezeni žádným předem daným tématem, tvoří pouze podle vlastního nápadu. „Někteří si přivezou model či skicu. Někteří si předem zadají rozměr kamene, který se jim snažíme nachystat. Výsledné dílo je pak pro nás překvapením,“ řekl Pospíšil. O účast na sympoziu, jehož počátky sahají do roku 1966, je mezi sochaři ve světě velký zájem. Letos odborná porota vybírala asi ze 130 zájemců.

Na hradeckém nábřeží sochy z každého sympozia zůstávají jeden rok a pak se vracejí do Hořic, kde jsou natrvalo usazeny v přírodním sochařském parku u cesty k lomu U svatého Josefa. V tomto parku a v přírodní galerii na blízkém vrchu Gothard je již ze všech dosavadních 26 sympozií ojedinělá kolekce více než 120 plastik.

Z letošního sympozia svá díla v Hořicích zanechají Bulhar Krasamir Mitov, Ind Bhúpat Rám, Velšan Peter Yarwood a Češi Zuzana Kačerová a Štěpán Málek. S tesáním jim pomáhají pomocníci, protože necelý měsíc je na vysekání sochy z mnohatunového kusu kamene poměrně krátká doba. Lom, kde sochaři pracují, je veřejnosti volně přístupný. Lidé mohou umělce sledovat přímo při práci.

Rozpočet sympozia činí necelých 800 000 korun. Z nich asi tři pětiny hradí město Hradec Králové, další významné sumy dávají hradecký kraj, město Hořice a sponzoři, uvedl organizátor akce Martin Samohrd.

Hořice jsou vyhlášené kvalitním pískovcem, který se od druhé poloviny 19. století těžil v téměř 150 lomech v okolí. V lomu U svatého Josefa se již pískovec netěží, pro sympozium jej letos dodali kameníci z nedalekého Dubence a z Podhorního Újezda. V Hořicích také od roku 1884 působí sochařská a kamenická škola, které je jedinou svého druhu v Česku.