Hanáková podpořila kontroverzní galerii, umělci protestují

Praha - Ministryně kultury Alena Hanáková se v červnu setkala s galeristou Petrem Šecem a se zástupci vysokých škol spolupracujících na projektu AMoYA (ArtBanka Museum of Young Art) a podepsala s nimi memorandum o spolupráci. Dále převzala záštitu nad výstavním cyklem Art Dialogy/Art Akademie, který AMoYA již druhým rokem pořádá. Jenže proti krokům ministryně formou otevřeného dopisu protestuje část umělecké obce. Artbanka důvody k protestu odmítá.

Dopis inicioval Pavel Sterec. Jeho signatáři považují za nežádoucí, aby se ministerstvo angažovalo v kontroverzním privátním muzeu, namísto toho, aby se staralo o vlastní příspěvkové organizace. „Memorandem deklarujícím vzájemnou podporu a účinnou spolupráci jste stvrdila nejasnou fúzi mezi veřejným a soukromým zájmem a převzala nad ním záštitu,“ konstatuje se mimo jiné v dopise, který zveřejnil web Artalk:

"Vážená paní ministryně Hanáková,

těší nás, že, jak se píše ve zprávě na webu Ministerstva kultury ČR (zde), chcete podat ruku mladému výtvarnému umění a jeho představitelům, a aktivně tak podpořit vysokoškolské vzdělávání v oblasti umění. Jsme ovšem znepokojeni tím, jakými prostředky se tohoto cíle snažíte dosáhnout.

Ve Vašem resortu se nacházejí státní příspěvkové organizace, které mají v popisu práce – mimo jiné – rovněž dbát o Vámi výše deklarované cíle. Místo toho, abyste je podpořila, dala jste přednost subjektu, který je podezříván z toho, že netransparentně zachází s veřejnými prostředky a nejasně propojuje veřejně prospěšné zájmy se soukromými podnikatelskými zájmy. O tomto tématu bylo již mnoho řečeno – například zde: Artyčok.TV, Česká televize, Art+Antiques.

Některé osoby, s nimiž jste se setkala na Vaší schůzce a které jsou ve zprávě Ministerstva kultury ČR nazývány představiteli výtvarné akademické obce, jsou zároveň umělci přímo zastupovaní komerční galerií, kterou spoluvlastní pan Šec, nebo se s ní nacházejí v jiném obchodním vztahu (nebo jsou placení Artbankou za své poradenské služby). Jsme na pochybách, zda skutečně zastupují umělecké školy a jejich studenty a ne jen své osobní zájmy. Necítíme se být těmito 'představiteli' nijak zastupováni. Memorandem deklarujícím vzájemnou podporu a účinnou spolupráci jste stvrdila nejasnou fúzi mezi veřejným a soukromým zájmem a převzala nad ním záštitu.

Jsme velice znepokojeni Vaším postupem, legitimizujete jím totiž i další obdobně netransparentní projekty a praktiky. Mrzí nás, že rukojmími celé situace se pak stávají právě mladí umělci a studenti uměleckých škol. Je příznačné, že se výstava organizovaná Artbankou stane 'stěžejní součástí projektu Otevřené ministerstvo'. Pokud má takto vypadat Vaše pomocná ruka, tak prosím raději nepomáhejte.

Podpis je možné přidat do konce tohoto týdne, a to prostřednictvím kontaktování Pavla Sterce přes jeho fb stránky."

Na otevřený dopis zareagovala manažerka Artbanky Irena Satkeová následujícími slovy: "Pozvání na setkání s ministryní kultury bylo rozesláno na všechny vedoucí ateliérů vysokých uměleckých škol, které mají výstavní prostory v AMoYA. (…) Prostor v AMoYA jsou vysokým školám poskytnuty dlouhodobě k prezentaci, což je také část expozice (zde jako Art Dialogy/Art Akademie), kterou paní ministryně morálně podpořila. Na tuto podporu v minulosti nebyla ani není navázána žádná finanční podpora.

Účelem setkání bylo zprostředkování kontaktu a diskuse o možné podpoře uměleckých vysokých škol. Diskuse se zúčastnili vysokoškolští pedagogové a jednalo se o odbornou debatu o podpoře a fungování uměleckého vzdělávání. AMoYA fungovala jen jako iniciátor schůzky, a pokud budeme mít možnost, budeme i v budoucnu iniciovat pokračování takových setkání, kam budou opět pozváni všichni představitelé vysokých škol."