Poznejte Prahu moderní

Praha - Více než dvě stě staveb slovem i obrazem zachycuje průvodce po moderní pražské architektuře dvacátého století. Šest historických čtvrtí zmapoval historik architektury Zdeněk Lukeš spolu s fotografem Pavlem Hrochem.

Kniha Praha moderní se nezaměřuje jen ty nejvýznamnější objekty, jako jsou dům U Černé Matky Boží nebo Veletržní palác, ale i čistě užitné, které byly v Praze také postaveny v letech 1900 až 1950 a podílejí se na moderní tváři města.

Nicméně nejvýznamnějším stavbám věnují autoři větší prostor se sérií fotografií. Snímky zachycují současný stav, záměrně se nejedná o historické fotografie, protože dnešní vzhled staveb je často odlišný. Průvodce je rozdělen do šesti kapitol podle historických pražských čtvrtí (Staré a Nové Město, Malá Strana, Hradčany, Josefov a Vyšehrad).

Posláním publikace je především upozornit zájemce na zajímavé, známé, ale mnohdy opomíjené objekty. Součástí knihy jsou proto i mapky s vyznačenými objekty a také slovníček pojmů a medailonky nejvýznamnějších tvůrců.

Video Reportáž Evy Spáčilové
video

Reportáž Evy Spáčilové

Na Prahu moderní by měl navázat druhý díl, který se zaměří na nejvýznamnější objekty z první poloviny 20. století v dalších pražských čtvrtích. Jeho autorem bude opět Zdeněk Lukeš, který je považován za znalce pražské architektury. Pracoval na publikacích  Pražský hrad za TGM (1996) či Splátka dluhu: Práce německy hovořících architektů v Praze 1900-1939 (2002).