Mene Tekel znamená zodpovědnost za své činy

Praha - Další ročník mezinárodního festivalu Méně Tekel, který vznikl jako reakce na nezájem společnosti o osud politických vězňů padesátých let, ale i na absenci výuky o tomto období ve školském systému, byl odstartován 25. února. V každém ročníku, počínaje rokem 2007, se během jednoho týdne uskuteční zhruba třicet programů — výstavy, koncerty, filmové projekce, literární setkání, odborná kolokvia, besedy s pamětníky, autogramiády, interaktivní programy pro školní mládež aj.

Konkrétně letos se v galerii pražského Karolina do 7. března koná sedmidílná výstava Umění v nesvobodě, kterou doplňují projekce dokumentárních filmů. Expozice zahrnuje výběr z tvorby jáchymovského vězně Bedřicha Bartáka (1924 až 1991), jehož symbolické obrazy nabízejí reflexi komunistických kriminálů. Barták byl odsouzen za velezradu v září 1950, těsně před dokončením Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Dostal 12 let, v roce 1974 byl částečně rehabilitován a o rok později se jako scénograf a kostýmní výtvarník vrátil k divadlu. Zcela rehabilitován byl v roce 1990.

V úterý 26. února se koná od 10:00 v promítací síní Ponrepo diskuse Umění v nesvobodě - Svědomí umělce, kterou web ČT24 v přímém přenosu nabídne svým návštěvníkům.

2. března odvysílá web ČT24 v přímém přenosu rekonstrukci soudního procesu s Karlem Peckou.


Dále expozice zahrnuje projekt Dopisy ze Sibiře psané na březové kůře, který přibližuje tragické momenty lotyšských dějin 20. století - represe sovětského okupačního režimu proti obyvatelům Lotyšska. Napsali je mezi lety 1941 a 1956 Lotyši, kteří byli bez soudního nařízení deportováni do vzdálených oblastí Sovětského svazu, do gulagů i míst nuceného pobytu na Sibiři.

Mene Tekel / výstava Cesty ke svobodě
Mene Tekel / výstava Cesty ke svobodě

Studenti Literární akademie připravili obrazovou koláž z průzkumu literární pozůstalosti spisovatele a politického vězně Karla Pecky. Této osobnosti je věnováno více akcí, jako například výstava obrázků Pavla Reisenauera, které přibližují zaniklé krušnohorské uranové doly a lágry, v nichž Karel Pecka strávil čtyři roky života. Autentické Peckovy rukopisy ze samizdatové tvorby ukazuje knihovna Libri prohibiti.

Akademie výtvarných umění v Praze připravila v gesci Vladimíra Kokolii instalaci, v níž šest studentů uchopuje po svém téma moci, manipulace, odcizení, oběti, symbolu a paměti.

  • Mene Tekel 2012 / Rekonstrukce politického procesu s mjr. Josefem Bryksem
    Mene Tekel 2012 / Rekonstrukce politického procesu s mjr. Josefem Bryksem zdroj: Mene Tekel
  • Mene Tekel / výstava Cesty ke svobodě
    Mene Tekel / výstava Cesty ke svobodě zdroj: Mene Tekel

V klubu Vagon se v úterý večer bude konat koncert Rockem proti totalitě, na kterém vystoupí kapela Echt! a kde se uskuteční výstava zachycující vývoj a pronásledování meditační praxe Fa-lun-kung.

Podrobný program festivalu najdete zde.