Není to důležité, je to jenom polské umění…

Ústí nad Labem - Není to důležité, je to jenom umění… Expozice nazvaná It isn't important, it's only art… představuje současné polské umění a reflektuje jeho pozici ve společnosti. Výstava ústecké Galerie Emila Filly je sestavená ze sbírek Galerie Arsenal v polském Bialystoku a Podlaské asociace pro podporu výtvarného umění.

Kurátorka výstavy Monika Szewczyková poukázala na to, že ačkoli je umělecký život v Polsku posledních deseti let plný energie, postrádá zájem společnosti. „Umění, které vykazuje vysokou kvalitu a je v polské realitě všudypřítomné, trpí nepřítomností dialogu s intelektuály. Ačkoli umění nese známky toho, že je důležitým hnacím motorem společenských procesů, je odcizené,“ píše kurátorka v tiskové zprávě k projektu.

Tato situace podle ní vedla ke vzniku řady uměleckých děl, která ji reflektují, zabývají se stavem umění a umělecké kritiky, rolí a pozicí umělce či posláním kulturních institucí.

Polsko stejné i specifické

Podle komisaře výstavy Michala Kolečka se u polských umělců dají najít podobné pohledy či názory jako u českých tvůrců: „Stejně jako my je i Polsko posttotalitní zemí. V posledních zhruba 20 letech tam došlo k politické, ale i kulturní transformaci. To máme společné. Na druhou stranu má Polsko i některá svá specifická témata, která vyplývají z dějin polského umění anebo ze vztahů umění a silné katolické tradice v Polsku.“

  • Tomasz Mróz / Self-portrait
    Tomasz Mróz / Self-portrait autor: Zavoral Libor, zdroj: ČTK
  • Sędzia Główny / Hommage á Zofia Kulik
    Sędzia Główny / Hommage á Zofia Kulik autor: Zavoral Libor, zdroj: ČTK

Výstava prezentuje práce zhruba třiceti polských umělců. K vidění jsou videoinstalace, fotografie, obrazy či sochy. Divák může zhlédnout filmy čtveřice umělců působících pod názvem Supergrupa Azorro, inscenované fotografie skupiny Sedzia Glówny, práce Rafala Bujnowského či Vesny Bukowecové a řady dalších.

Polská Pecha Kucha Night

Výstava potrvá do 12. dubna. Součástí jejího doprovodného programu bude 2. dubna pořad Pecha Kucha Night, tentokrát tematicky zaměřený na Polsko. Obvykle jde o prezentaci 14 umělců, architektů či představitelů jiných kreativních profesí, z nichž každý může publiku představit 20 obrázků a ke každému přednést dvacetivteřinový komentář.

It’s not important, it’s only art… / Galerie Emila Filly / Jateční 49, Ústí nad Labem / 7.3. až 12.4. 2013 / út-pá: 10.00-13.00, 14.00-18.00; so: 10.00-14.00