Mezi světlem a stínem. Ekvilibristika Štěpána Grygara

Od každého trochu ze stěžejních témat a okruhů tvorby fotografa Štěpána Grygara přináší jeho nová výstava Štěpán Grygar 12 a 13, kterou do 3. 5. 2013 připravila pražská Fotograf Gallery. Najdeme v ní v souvislosti s Grygarovou tvorbou tolik zmiňovanou vizualitu, civilistní minimalismus i konceptualismus, vše v zajímavé symbióze. Každý ze tří vystavených cyklů řeší vlastní téma vlastním způsobem, přesto dohromady vytvářejí sladěný celek, který přirozeně vyrůstá z předchozí autorovy tvorby a navazuje na ni. Jeho fotografické obrazy jsou výsledkem úsilí zkoumat hranice mezi nahodilostí a stylizací, rozostřit jejich tradiční vnímání a nakonec tyto dva vzdálené světy sobě přiblížit - a je to kompoziční a myšlenková ekvilibristika.

Inscenované fotografii tvořené geometrií barevných ploch je věnován první vystavený cyklus, i když není možné úplně jednoznačně říct, ve kterém momentě která série začíná nebo končí. K vytvoření architektury pozitivně a optimisticky působících obrazů autor využívá kontrastu pětice až šestice teplých a studených barev, přičemž lesk nebo mat jednotlivých prvků způsobuje sotva postřehnutelné jemné změny v ostrosti švů a styčných ploch v jejich bezprostředním okolí. Docílit těchto mikro změn malbou štětcem by bylo mnohem jednodušší.

K minimalistickému období 80. a 90. let a k černobílé fotografii v dosavadní tvorbě Štěpána Grygara odkazuje další série snímků, kde naopak chaos, shluk, neorganizovanost a živelnost materiálu je ponechána svému osudu. Chumel plexi pásků, nebo co to vlastně je, působí jako stlačená pružina, která kreslí ostrou linku nahozenou překotně a bez rozmyslu jedním tahem, ale současně se tato shrnutá, podivuhodně jemná článkovaná hmota stává polem pro hru světel a odrazů. Do popředí vystupuje detail, struktura materiálu a především světelné procesy, které se tam odehrávají.

 • Z výstavy Štěpán Grygar 12 a 13
  Z výstavy Štěpán Grygar 12 a 13 autor: Marie Kohoutová, zdroj: ČT24
 • Z výstavy Štěpán Grygar 12 a 13
  Z výstavy Štěpán Grygar 12 a 13 autor: Marie Kohoutová, zdroj: ČT24

Zrnitost a neostrost je zkoumána zlatavým světlem a prostupem temnotou se tento lehce nostalgický a jediný barevný akcent na ocase pružiny zkoncentruje v téměř bodové světlo uvnitř chumlu. Chaosu dodá určitou stabilitu a zakotvenost, něco to ale stálo. Jediný další krok a poezie šerosvitu monochromní fotografie stojí před nevratnou změnou. Zejména tento cyklus Štěpána Grygara je podle mě jedinečnou studií hranic v konkrétním i abstraktním smyslu, které slouží autorovu konceptu díla: v prvním cyklu angažuje atraktivní barvy, přesnost, stylizaci a ostrost s jemným prostupem k měkkému rozostření, zde drží kurz nahodilosti a „samovývoje“ na odvrácené straně světla, ke kterému se přibližuje.

Třetí a největší série z výstavy Štěpán Grygar 12 a 13 jsou práce, kdy do přirozené geometrie tvořené horizontálou střech a vertikálou stěn městské zástavby vsouvá „geometrii“ umělou. Není to nová nebo jiná geometrie v pravém slova smyslu; ta původní je zachována. Novým prvkem je působení barvy naopak striktně omezené příkazem linií střech a stěn, které vznikly kdysi, dávno. U této pečlivě vybrané kompozice autor tvrdošíjně opakuje jeden a týž záběr. Ve statickém prostředí je jedinou proměnnou barva, jíž je prosvíceno stále stejné podkroví. Barva je aktivním činitelem, v relativně rychlém sledu obrazů působí jako tvůrce architektury bezprostředně a nutí nás přizpůsobit naše vnímání proměnám noční krajiny města.

 • Z výstavy Štěpán Grygar 12 a 13
  Z výstavy Štěpán Grygar 12 a 13 autor: Marie Kohoutová, zdroj: ČT24
 • Z výstavy Štěpán Grygar 12 a 13
  Z výstavy Štěpán Grygar 12 a 13 autor: Marie Kohoutová, zdroj: ČT24

Všechny vystavené cykly Štěpána Grygara ve Fotograf Gallery důmyslně pracují se dvěma protikladnými veličinami světla a tmy a tvaru a prostoru, které analyzuje, nechává jejich světy prostupovat, a tak je transformuje. Vytváří víc než realitu; pomocí optiky fotoaparátu, pečlivého plánování každého fotografického obrazu a sledu myšlenek, které uskutečňují zvolený koncept, vytváří autentické umělecké dílo. A to vede autora i nás k novým myšlenkám o povaze dalších hranic světa známého i toho, o kterém dosud nevíme nic. Grygarovo fotografické umění je pak metodou jejich zkoumání.

Štěpán Grygar (* 1955) je absolventem FAMU (1979). Nyní pedagog na stejné univerzitě – vedoucí Ateliéru výtvarné fotografie. Člen Pražského domu fotografie, Asociace profesionálních fotografů České republiky. Žije a pracuje v Praze.


ŠTĚPÁN GRYGAR 12 A 13. Kdy a kde: Fotograf Gallery, Školská 28, Praha 1; do 3. května 2013.