Přednáška: Jak funguje naše tělo v extrémních podmínkách?

Léto se blíží a někteří se možná chystají zpestřit si dovolenou adrenalinovými zážitky. Co se ale v extrémních podmínkách v našem těle děje? Téma jedné z přednášek pro veřejnost, kterou připravila Univerzita Karlova a kterou v přímém přenosu zprostředkoval web ČT24. Konala se 17. června. Záznam najdete v tomto článku.

Anotace: Jak funguje naše tělo v extrémních podmínkách? Lidské tělo má mimořádnou schopnost nejen krátkodobě přežít, ale i dlouhodoběji se přizpůsobit extrémním zevním podmínkám: nedostatku kyslíku v nadmořských výškách, vysokému tlaku při potápění, horku a zimě, vysokému přetížení, anebo naopak stavu beztíže. Přednáška seznámí posluchače s tím, jak tyto stavy na náš organismus působí, jak se jim tělo přizpůsobuje a jak jeho přizpůsobení napomoct.

O přednášejícícím: Prof. RNDr. VÁCLAV HAMPL, DrSc. (*1962). Vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK a stal se specialistou v oblasti fyziologie. Na počátku 90. let se podílel na výkumu plicních cév na Lékařské fakultě University of Minnesota. Jeho působení v ČR je spojeno především s 2. lékařskou fakultou UK, kde je od roku 2002 profesorem. V rámci výzkumu se soustředí především na oblast regulace plicních a placentárních cév. Přednášel na řadě světových kongresů a publikoval v mnoha prestižních specializovaných časopisech. Od roku 2006 je rektorem Univerzity Karlovy, aktuálně v posledním roce svého druhého funkčního období.

Video Univerzita Karlova on-line - Jak funguje naše tělo v extrémních podmínkách
video

Univerzita Karlova on-line - Jak funguje naše tělo v extrémních podmínkách

Kde: Zelená posluchárna Karolina, Univerzita Karlova, Praha.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu: