Se žalobou ohledně vlastnictví Fantovy budovy neuspěla Grandi Stazioni ani u odvolacího soudu

Italská firma Grandi Stazioni podruhé neuspěla se žalobou o určení vlastnictví Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží. Městský soud v Praze potvrdil loňské rozhodnutí prvoinstančního soudu a zamítl odvolání italské firmy Grandi Stazioni, která se domáhala určení, že budova nadále patří Českým drahám (ČD), nebo státu, od kterých měla budovu pronajatu. Žalobce může proti rozhodnutí podat dovolání.

Fantova budova
Zdroj: ČT24 Autor: Jan Langer

Firma v žalobě zpochybňovala převod nádraží na Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) a chtěla, aby soud určil, že nádraží stále patří ČD, které dříve budovu vlastnily, nebo státu, za který SŽDC vykonává správu objektu. Podle italské společnosti převod trpěl vadami, protože smlouva mezi ČD a SŽDC neměla dostatečně určenou kupní cenu a je proti evropským pravidlům o veřejné podpoře.

Prvoinstanční soud loni v září rozhodl, že prokazatelným majitelem budovy je SŽDC, která je uvedená v katastru nemovitostí a uhradila kupní cenu za objekt. Grandi Stazioni se proti tomu odvolala, senát odvolacího soudu ovšem v úterý toto rozhodnutí potvrdil.

Podle odůvodnění odvolacího soudu neexistuje dostatečný právní zájem na určení vlastnictví, protože současně je veden jiný soudní spor, ve kterém společnost žádá po SŽDC zaplacení jistiny a smluvních pokut k budově, kde by otázka vlastnictví budovy měla být řešena jako předběžná. Otázkou, kdo je vlastníkem, se odvolací soud věcně nezabýval.

Právní zástupce Správy železniční dopravní cesty Jiří Dukát rozhodnutí soudu uvítal a věří, že rozhodnutí pomůže i v dalších souvisejících soudních sporech, které italská firma se SŽDC ve věci hlavního nádraží vede. Zároveň podotkl, že podle něj je tím o vlastnictví Fantovy budovy definitivně rozhodnuto. „Myslím si, že je to finální rozhodnutí, protože zcela odpovídá judikatuře Nejvyššího soudu, a tudíž podle nás není důvodné dovolání,“ dodal.

Grandi Stazioni měla mít na základě smlouvy z roku 2003 hlavní nádraží pronajaté na 30 let, pokud by do loňského 16. října zvládla zrekonstruovat celý objekt. To se jí ale nepodařilo a SŽDC následně odmítla pronájem prodloužit. Krok správy železnic vyvolal soudní spory a přerušil rekonstrukci.

Firma Grandi Stazioni vede se SŽDC u soudu celkem čtyři spory. Kromě vlastnictví historické Fantovy budovy Grandi Stazioni napadla převod nové odbavovací haly na správu železnic. Třetí žaloba se týká náhrady více než 770 milionů za investované peníze při rekonstrukci nádraží. Z této sumy SŽDC firmě loni vyplatila 565 milionů korun jako uznatelné náklady na částečnou rekonstrukci nádraží. Společnost pak snížila požadovanou sumu na zhruba 210 milionů korun.

Poslední žalobou se firma domáhá zhruba 1,26 miliardy korun za ušlý zisk z dalšího pronájmu nádražních prostor.