Finanční úřad chtěl informace o svatební hostině, teď ho za to zkontrolují nadřízení

Generální ředitel Finanční správy Martin Janeček nařídil provést kontrolu ve Finančním úřadu pro Olomoucký kraj. Důvodem jsou informace médií o tom, že úřad kvůli kontrole elektronické evidence tržeb vyzval k podání informací o svatební hostině téměř stovku novomanželů. V tiskové zprávě to ve středu uvedlo Generální finanční ředitelství. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) Janečkův postup vítá.

Finanční úřad pro Olomoucký kraj si podle serveru Podnikatel.cz z několika matričních úřadů vyžádal informace o svatbách. Na základě získaných údajů rozeslal výzvy k poskytnutí údajů o svatební hostině novomanželům. Výzvy přišly skoro stovce novomanželů, a to i takovým, kteří měli hostinu doma.

Ministryně financí následně v minulých dnech uvedla, že nepovažuje postup finanční správy v této věci za šťastný, a naznačila možnost personálních důsledků. Odborníci oslovení serverem postup finančního úřadu označili za nezákonný.

Ve středu pak ministryně řekla, že nařízenou kontrolu velmi vítá. Uvedla, že ji šokovalo, když se v úterý dozvěděla, že výzva novomanželům nebyla jen jedna, ale že jich bylo 95. „A já jsem se jednoznačně vyjádřila v tom směru, že takovýto postup nemůže být standardem, nemůže být běžnou činností. Požádala jsem generálního ředitele, aby to prošetřil a aby případně vyvodil personální nebo pracovněprávní důsledky, samozřejmě podle okolností celého případu,“ dodala.

Podle dřívějšího vyjádření finanční správy se kontrolní akce uskutečnila na základě opakovaných podnětů občanů, a tedy důvodného podezření na páchání protiprávní činnosti hraničící s trestnou činností.

„Bylo zjištěno, že v termínech konání svatebních hostin měla provozovna zavřeno nebo omezený provoz a nebyly během nich zaevidovány žádné tržby. Vzniklo tak důvodné podezření na krácení příjmů řádově v desítkách tisíc korun za každou svatební hostinu,“ uvedla správa.

Zároveň dodala, že cílem akce bylo tuto činnost eliminovat s pomocí prosby občanům o poskytnutí relevantní informace s tím, že pokud by novomanželé nebyli ochotni informaci poskytnout, nehrozila by jim za to žádná sankce.

Případ kontroly svatební hostiny – ze strany územního pracoviště Finančního úřadu pro Olomoucký kraj v Přerově – se dostal i do sněmovny. Poslanec ODS Vojtěch Munzar kvůli tomu v září písemně interpeloval ministryni Schillerovou. Celá kauza se objevila letos v létě na internetu například na twitterovém účtu daňového poradce Tomáše Hajduška, informoval o ní tehdy mimo jiné server Blesk Zprávy.

Schillerová později na interpelaci odpověděla, že Finanční úřad v Přerově byl oprávněn žádat novomanžele o informace týkající se jejich svatební hostiny. Úřad chtěl vědět například místo konání svatební hostiny, počet hostů a jak novomanželé za hostinu zaplatili. Úřad měl právo tyto informace požadovat a svatebčané byli osobami povinnými tyto údaje poskytnout.

Podle ministryně nešlo o exces, který by vybočoval ze zákonného rámce. „Nicméně jsem již žádala, aby Finanční správa ČR v obdobných případech postupovala citlivěji, a to jen při zjištění oprávněných a závažných skutečností,“ dodala podle agentury ČTK Schillerová ve své odpovědi.

Za hranou zákona? 

Poslanec Munzar napsal, že podle odborníků, s nimiž se radil, i podle dalších odborníků neměl zvolený postup úřadu oporu v zákoně. „Někteří odborníci z oblasti daní pak poukazují na to, že takovýto postup Finanční správy není ničím neobvyklým, což by bylo velmi varující,“ uvádí poslanec.

Odborníci se podle serveru Podnikatel.cz shodují, že postup úřadu byl nezákonný. Odmítají výklad finanční správy, že novomanželé jsou osobami, které podle daňového řádu získávají jiné údaje nezbytné pro správu daní. Daňový řád stanoví, že takové osoby jsou povinné poskytnout údaje na základě vyžádání správce daně. Úřad je může chtít pouze tehdy, pokud je nemůže získat od jiného úřadu nebo z vlastní evidence.

Úřad chtěl údaje od matrik

Server rovněž informoval, že daný finanční úřad si z několika matričních úřadů vyžádal informace o svatbách a na základě těchto údajů rozeslal výzvy o poskytnutí údajů o svatební hostině novomanželům, kteří se brali v určité restauraci. Výzvu zaslal také novomanželům, kteří měli svatební obřad v konkrétní den i v obřadní síni obecního nebo městského úřadu.

Podnikatel.cz napsal, že finanční úřad oslovil zhruba deset matričních úřadů v obcích v blízkém okolí restaurace, u níž vznikly pochybnosti o dodržování zákona o evidenci tržeb. Matriky požádal, aby mu poskytly informací o všech novomanželích, kteří se brali v určité dny. Vedoucí přerovské matriky Jitka Kočičová serveru sdělila, že úřad zaslal městu výzvu, v níž požadoval sdělení ke konkrétním sedmi dnům z roku 2017. Chtěl vědět, zda se konaly svatby, a požadoval osobní data sezdaných osob. Matrika mu je poskytla; šlo o šest dnů a 27 manželských párů.

Mluvčí olomouckého finančního úřadu Zuzana Žabčíková podle serveru uvedla, že šetření se netýkalo jen jedné restaurace. „V dalším případě pak se výzva mohla týkat novomanželů, kteří měli svatební obřad buď v určitém restauračním zařízení, nebo v konkrétní den i v obřadní síni obecního/městského úřadu. Do konce září bylo odesláno celkem 95 výzev novomanželům,“ uvedla. Výzva tak došla i novomanželům, kteří měli hostinu doma.