Ve větších obcích přibývá podnikatelů, v malých naopak podnikání skomírá

Venkovu dominují malé firmy. Devět z deseti podnikatelů v malých obcích jsou OSVČ bez pracovníků a osm procent zaujímají mikrofirmy do deseti zaměstnanců. Zatímco počty podnikatelů ve vesnicích do 500 obyvatel stagnují, ve větších obcích se jim začíná dařit. Vyplývá to z analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Podle ní se podnikání na venkově odráží ode dna.

Na venkově převažuje podle analýzy obchod a služby i malý průmysl. Postupně roste počet firem v potravinářství. 

Po dlouhém propadu se začíná stabilizovat sektor zemědělství, počet pracovníků se v posledních pěti letech ustálil těsně pod hranicí 100 tisíc. Přesto je to o 40 procent méně než před patnácti lety. To dokreslují i počty nových žáků v zemědělských odborných školách, kam nastoupilo nejméně žáků za poslední dekádu.

„Začíná se ukazovat, že podnikání na venkově dává smysl. Počet firem podnikajících ve venkovských regionech mírně roste a tradiční obor zemědělství se odráží ode dna.“

Karel Havlíček

předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Předseda asociace Karel Havlíček však také podotkl, že situace se stabilizuje spíše u obcí nad 500 obyvatel, podnikání v menších vesnicích stále skomírá. To koresponduje i s tím, že roste počet obyvatel ve větších obcích, což udržuje podnikatelský ruch. Důvodem růstu počtu podnikatelů v obcích jsou i nižší náklady na podnikání.

Současně se ukazuje, že absolventi tradičních oborů spojených s venkovem se nemusí obávat o práci. Míra nezaměstnanosti je nižší, než je celostátní průměr a například nulovou míru nezaměstnanosti vykazují absolventi učňovských oborů rybářských a zpracovatelů dřeva, v oborech maturitních je nulová míra nezaměstnanosti u absolventů oborů vinohradnictví a opět rybářství.