Kritizované směnárny Chequepoint končí. Přišly o licenci a mají zaplatit milionovou pokutu

Česká národní banka odejmula společnosti Chequepoint povolení k činnosti směnárníka. Důvodem bylo opakované porušování zákonných povinností, které se vztahují k provádění směnárenské činnosti.

Směnárna v centru Prahy
Zdroj: ČT24 Autor: Jan Langer

Vedle toho, že společnost přišla o povolení k činnosti směnárníka, uložila ČNB společnosti Chequepoint pokutu 1,2 milionu Kč za porušování zákona o směnárenské činnosti, zákona o platebním styku a také zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Poslední kontrola ČNB mimo jiné odhalila, že směnárna ve významném vzorku kontrolních směn řádně neposkytla předsmluvní informace nebo informace o provedené směně. Tím byla výrazně oslabena možnost, aby si zákazník na provedený směnárenský obchod stěžoval ať už přímo u dotčené směnárny či ČNB, nebo u soudu či finančního arbitra.

Opakované sankce, které ČNB společnosti Chequepoint za zjištěné nedostatky při výkonu směnárenské činnosti v minulosti uložila (v roce 2012 za 100 000 Kč a v roce 2015 za jeden milion Kč), podle ČNB zjevně nevedly k dostatečné nápravě. Podle médií směnárny Chequepoint v centru Prahy v minulosti dávaly turistům za euro 15 korun v době, kdy jiné směnárny platily kolem 25 korun.

Společnost Chequepoint byla založena v roce 1990. Na svých webových stránkách uvádí, že má v tuto chvíli pět poboček a více než 60 smluvních partnerů na celém území Česka. Z rejstříku firem vyplývá, že firmu vlastní kyperská Chequepoint Group Limited.

Reklamace do dvou hodin od výměny 

Na dlouhodobou kritiku některých směnáren zareagovala také vláda. Zákazníci směnáren zřejmě budou mít právo do dvou hodin od výměny peněz odstoupit od transakce. Počítá s tím novela, kterou schválil kabinet koncem května. Částka, kterou bude možné reklamovat, je kvůli možným spekulacím omezena na 1000 eur.

Norma by měla ochránit zejména turisty před těmi směnárnami, které nabízejí nestandardní, pro klienty nevýhodné kurzy. Opatření ministerstvu navrhla loni Česká národní banka, která na činnost směnáren dohlíží. Asociace směnáren ale novelu kritizuje coby nesystémový krok.