V Dole Paskov se už rok netěží. V podzemí zůstávají miliony tun uhlí a desítky pracovníků útlumu

Několik milionů tun uhlí stále zůstává podle odhadů v podzemí někdejšího Dolu Paskov, ve kterém byla těžba ukončena před rokem, 31. března 2017. Další těžba již byla pro majitele, společnost OKD, kvůli složitým geologickým podmínkám nerentabilní. V dole tak už zůstávají jen pracovníci pro utlumení těžby.

Nyní nese tento důlní provoz, který tvořily lokality Staříč a Chlebovice, nové jméno Závod Útlum - Jih a z loňských zhruba 1350 zaměstnanců tu nyní pracuje zhruba 130 lidí na útlumových pracích.

Přibližně polovina z nich fárá do podzemí, kde mimo jiné dělají bezpečnostní kontroly nebo přípravné práce před zahájením likvidace dolu, řekl mluvčí těžební společnosti OKD Ivo Čelechovský.

Horníci z dolu za více než půlstoletí těžby vyvezli více než čtyři desítky milionů tun kvalitního koksovatelného uhlí. Ještě v roce 2014 se zde vytěžilo 820 000 tun uhlí, v roce 2013 šlo o 863 000 tun a o rok dříve 950 000 tun. Úpravna uhlí v areálu Dolu Paskov měla kapacitu 550 tun za hodinu.

Důl se nachází asi dvacet kilometrů jižně od Ostravy a byl posledním činným dolem v ostravské části ostravsko-karvinského revíru. Největší absolutní hloubky dosáhla jáma v lokalitě Staříč - 1155 metrů. 

Čeká se na likvidaci

Kdy likvidace dolu začne, zatím není jasné. Řešit ji bude nový vlastník podniku, kterým se má stát státní společnost Prisko. Firma OKD je od předloňského května v úpadku, ve kterém skončila kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Dál těží uhlí v dolech na Karvinsku, kde i se zaměstnanci dodavatelských firem pracuje okolo 9500 lidí.

Čelechovský řekl, že během loňského a letošního roku firma vyvezla veškerou techniku z podzemí z lokalit Staříč, Chlebovice a Sviadnov, kde měl důl provozy. „Použitelné stroje byly následně přemístěny do činných dolů v karvinské části OKD,“ uvedl. Při takzvaném zajišťovacím provozu nyní pracovníci na ranních směnách pravidelně v podzemí dělají předepsané bezpečnostní prohlídky.

Ve Staříči, kde nadále zůstává dispečink a veškeré zázemí, se pracovalo mimo jiné na čištění ploch. Vtažnou jámou se do dolu přivádí čerstvý vzduch, výdušnou se větry z dolu odvádějí. Při technické likvidaci dolů by měly být jámy zasypány a podzemí postupně zaplaveno vodou. O tom, co bude dál s areály dolů, bude mimo jiné rozhodovat jejich budoucí vlastník.

„Lokalita Chlebovice je opuštěna. Výjimkou je ostraha areálu a obsluha těžních strojů - na tom se nic nezměnilo. V lokalitě Sviadnov zaměstnanci zejména z úseku dopravy prováděli přípravné práce na plánovanou likvidaci vtažné i výdušné jámy.“

Ivo Čelechovský

mluvčí OKD

„Bude záležet na tom, jak dopadne posudek EIA, a také na diskusi se starosty obcí o tom, jakou mají představu o využití toho území,“ řekl Čelechovský. Hovoří se jak o možném uchování areálů v jejich současné podobě a využití pro turistiku, tak o případném vybudování průmyslových zón. Není tak zatím ani jasné, zda například těžní věže zůstanou stát, nebo půjdou k zemi.

„Až do doby schválení projektu technické likvidace Dolu Paskov nesmíme a nebudeme provádět žádné aktivity, které by znemožňovaly těžbu. Tedy ani bourat provozní stavby,“ uvedl Čelechovský.

Reorganizaci mohou ovlivnit ceny uhlí

OKD nyní začíná uskutečňovat reorganizační plán, který počítá mimo jiné s postupným útlumem dolů. Původně se plánovalo, že by se s útlumem dolů Darkov a Lazy začalo už letos.

Těžba černého uhlí v Moravskoslezském kraji by podle této původní varianty měla úplně skončit útlumem Dolu ČSM v roce 2023. Původní harmonogram se ale zřejmě změní, mohou ho ovlivnit i podmínky na trhu s uhlím.

Čelechovský řekl, že žádné konkrétní termíny uzavírání dalších dolů zatím nebyly schváleny. „V současné době probíhají oboustranná jednání a připravují se všechny legislativní kroky, potřebné k finálnímu převzetí akcií společnosti OKD Nástupnická ze strany společnosti Prisko,“ dodal Čelechovský.