Fondům pro spoření na penzi se loni dařilo. Více než polovina překonala inflaci

Peníze, které si lidé spoří na penzi v účastnických fondech, se loni dařilo zhodnocovat. Více než polovina ze sedmadvaceti fondů dokázala díky vývoji akciových trhů svou výkonností překonat inflaci. Jenom šest účastnických fondů skončilo v záporných hodnotách. Od počátku doplňkového penzijního spoření jsou pak výsledky všech fondů v kladných číslech. Vyplývá to z analýzy poradenské firmy Swiss Life Select.

Na začátku roku 2016 nebyl výhled pro účastnické fondy pozitivní. Situace na finančních trzích nasvědčovala tomu, že i loňský rok bude ve znamení nízkého zhodnocení peněz v doplňkovém spoření na důchod, jako tomu bylo v předešlém roce.

Akciovým trhům se však nakonec mimořádně dařilo. „Překvapivě i události jako rozhodnutí Britů o vystoupení z EU nebo zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA měly pouze krátký dopad na finanční trhy,“ uvedla analytička Swiss Life Select Anežka Kneeová.

Pozitivní růst výkonností na akciových trzích umožnil dynamičtějším účastnickým fondům dosáhnout poměrně vysokého ročního zhodnocení. Nejlépe s letošní situací pracovali portfolio manažeři z penzijní společnosti Conseq. Jejich Globální akciový účastnický fond dosáhl za rok 2016 zhodnocení 10,81 procenta.

Opačná situace nastala u konzervativně zaměřených účastnických fondů. Úrokové míry na peněžních trzích i výnosy státních dluhopisů jsou permanentně velmi nízké až záporné a táhnou zhodnocení těchto fondů dolů.

Proti roku 2015 došlo k mírnému inflačnímu tlaku. Inflace se ve druhé polovině roku vyšplhala v průměru na 0,7 procenta. Výnosností ji tak překonala větší polovina ze sledovaných účastnických fondů.

U transformovaných fondů se odhaduje úroveň blízká inflaci

Na konečné výsledky zhodnocení transformovaných fondů si musí jejich klienti ještě počkat. Penzijní společnosti budou výsledky zveřejňovat až na přelomu dubna a května.

Podle odhadu Swiss Life se budou transformované fondy pohybovat velmi blízko úrovni inflace. Důvodem nízkého zhodnocení je konzervativní zaměření transformovaných fondů stanovené zákonem.

„Pro rok 2017 očekáváme pokračování ekonomického růstu a stabilní výsledky akciových fondů. Vzhledem k rozkolísanosti výsledků sledovaných českých účastnických fondů v jednotlivých letech je však potřeba mít stále na paměti, že má penzijní spoření dlouhodobý charakter, který s sebou přináší dlouhodobé zhodnocování peněz. Krátkodobý pohled na výkonnosti fondů může být zavádějící a na rozhodování klientů by neměl mít velkou váhu,“ upozornila Kneeová.

Na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému si na konci loňského roku spořilo 4,536 milionu lidí. V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, byly čtyři miliony lidí.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.