Poslat daně přes poštu bude levnější. Daňová složenka ruší poštovné

Daňová složenka – tak se jmenuje novinka, kterou od 1. března zavádí Finanční správa. Díky ní budou moci lidé, kteří dávají přednost placení hotovostí, zaplatit své nejběžnější daně na poště bez poštovného. Češi mohou platit daně buď převodem z účtu, hotově na pokladně finančního úřadu nebo právě složenkou. U ní si ale pošta doposud účtovala poplatek – při částce do 5000 poplatek 29 korun, do 40 tisíc pak 40 korun.

Od 1. března bude bezplatná daňová složenka k dispozici na všech pobočkách České pošty. Jejím prostřednictvím budou moci fyzické osoby zaplatit daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí (popřípadě daň z převodu nemovitostí) a daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, a to bez úhrady platební transakce. Každoročně tyto daně platí na pokladnách finančních úřadů zhruba milion poplatníků.

Ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček

Martin Janeček

generální ředitel Generálního finančního ředitelství

„Přicházíme tak s usnadněním platby těchto daní pro ty, kteří chodí raději platit do pokladen finančních úřadů. Těch ale máme v celé republice jen 98 a často jsou pro obyvatele žijící na venkově strašně daleko. Navíc jsou standardně otevřeny jenom dva dny v týdnu. Síť poboček České pošty je nesrovnatelně širší, zahrnuje přes 3200 míst.“ 

Martin Janeček

generální ředitel Generálního finančního ředitelství

Finanční správu přijde příjem a převod jedné platby na příslušný účet státu na 42,50 korun, České poště za tuto službu nyní zaplatí necelou polovinu (18,50 korun). Celkové náklady na zavedení daňové složenky se tak podle šéfa Generálního finančního ředitelství Martina Janečka nezvýší.

Daně také platí hotově na pokladnách berních úřadů 400 tisíc firem a podnikatelů, ale pro ně finanční správa bezplatné složenky nechystá. Počítá s tím, že každý podnikající má v bance účet, takže bude v budoucnu platit daně převodem z účtu.

Celý svět se digitalizuje a my?

Analytik společnosti Colosseum František Bostl bezplatnou daňovou složenku nevnímá jako revoluční nástroj. Z hlediska úspor na transakčních nákladech či o zvýšení efektivity státní správy jde podle něj o nepatrnou kosmetickou úpravu příliš zdeformované tváře výběru daní v Česku.

Snadnější platby daní by prý šlo dosáhnout postupnou elektronizací, zjednodušením daňových formulářů a zjednodušením výpočtu daně. „Celý svět se digitalizuje, proto mi přijde zavádění speciální papírové složenky trochu mimo trend,“ podotkl.

Video Studio ČT24
video

Finanční správa představila letošní novinku - daňovou složenku

 

Náměstkyně ministra financí Alena Schillerová upozornila, že ministerstvo v rámci novely daňového řádu připravuje umožnění placení platební kartou, předpokládaná účinnost je k 1. lednu 2017.

Podmínky tohoto placení určí finanční úřad a bude se týkat vymezení daně nebo poplatku, omezení maximální výše platby a hrazení nákladů spojených s platbou. Možné využití podle ní bude při placení soudních a správních poplatků, dovozních cel či některých pokut, zejména v rámci blokového řízení.

Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. Formulář můžou na úřad zaslat poštou, donést nebo podat přes internet. Na internetových stránkách Finanční správy je možné formulář vyplnit včetně kontroly správnosti propočtu a zaslat ho finančnímu úřadu elektronicky prostřednictvím daňového portálu či datové schránky.

Zůstává také možnost daňové přiznání pouze elektronicky vyplnit, poté vytisknout a zaslat na finanční úřad poštou nebo doručit osobně. Lidé s aktivní datovou schránkou, kterým roční zúčtování daně neprovede zaměstnavatel, musejí daňové přiznání podávat elektronicky datovou zprávou. A to mohou učinit prostřednictvím datové schránky či přes aplikaci Elektronická podání pro finanční správu.