Do tendru na mýto půjdeme nadvakrát, rozhodla koalice

Dopravní experti koaličních stran se definitivně dohodli na rozdělení tendru na nový mýtný systém do dvou kroků. První se má týkat provozu stávajícího systému prostřednictvím mýtných bran, druhý tendr – technologicky neutrální – by měl rozšířit zpoplatnění na silnice první třídy. Stále ale není jasné, jak dlouhý bude časový úsek mezi oběma soutěžemi.

Video Zprávy v 16
video

Do tendru na mýto půjdeme nadvakrát, rozhodla koalice

Technologicky neutrální výběrové řízení se podle dohody vypíše nejdřív v roce 2019. Minimálně během této doby tak bude nadále mýtné vybíráno prostřednictvím mýtných bran. Současnému provozovateli firmě Kapsch končí smlouva za 16 měsíců. 

Ministr dopravy Dan Ťok (nestr. za ANO) chce pětileté překlenovací období kvůli případným zájemcům o tendr. Sociální demokrati chtějí technologicky neutrální mýtné zavést co nejdříve, aby se mohly vybírat poplatky i na silnicích druhých a třetích tříd. Ideální by podle nich byly tři roky. Ministerstvo dopravy v tomto už ustoupilo, původně totiž požadovalo délku přechodného období pět let s dvouletou opcí, uvedl Ťok.

„Předpokládám, že se přihlásí i jiné společnosti než Kapsch. Ty tři roky je pro nás lepší doba.“

Jan Birke (ČSSD)

člen hospodářského výboru, dopravní expert

Zkrácení tohoto přechodného období není podle Ťoka příliš šťastné. Krátká lhůta podle něj může výrazně posílit pozici nynějšího provozovatele, společnosti Kapsch, která jako jediná nebude mít náklady spojené s tvorbou vlastního systému. Ostatní uchazeče, kteří by o zakázku mohli mít zájem, tak může příliš krátké období, po které by mohli mýto vybírat, od účasti v soutěži odrazovat.

„Chceme mezikrok na co nejkratší období, a to jsou právě ty tři roky. Myslíme si, že i tři roky mohou být ekonomické.“

Pavel Švagr

předseda Správy státních hmotných rezerv

Podle něho se převezme od firmy Kapsch spolehlivý systém, a ty tři roky je přesně doba, kdy nebudou potřeba peníze na opravy a údržbu.

Takové rozložení tendru se nicméně nelíbí opozici. „Stát měl zvolit opačný postup. Nejprve vypsat soutěž na technologicky neutrální zadání a podle toho, jak ta soutěž bude probíhat, by pak prodloužil tu smlouvu se stávajícím provozovatelem,“ uvedl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.  „Při podmínce využití stávajících mýtných bran nemá žádná jiná firma technické znalosti potřebné pro jejich provozování,“ dodal.

„To překlenovací období by se mělo využít k tomu, aby se stát uchopil role, kterou má dělat – aby se z něj stal takzvaný výběrčí. Aby měl systém pod kontrolou a umožnil, aby se satelitní jednotky připojily k systému a podobně,“ dodal vedoucí Ústavu dopravních systémů Fakulty dopravní ČVUT Pavel Přibyl.

Elektronická viněta od firmy Kapsch

Pavel Přibyl

vedoucí Ústavu dopravních systémů, Fakulta dopravní, ČVUT

„Žádné rozumné konsorcium se do toho hlásit nemůže. Kapsch vlastní veškeré know how.“

Pavel Přibyl

vedoucí Ústavu dopravních systémů, Fakulta dopravní, ČVUT

Řídicí výbor bude silnější

Vedle toho koalice dojednala také silnější pravomoce řídicího výboru, který ustanovila v roce 2014 vláda, aby kontroloval úředníky ministerstva dopravy při přípravách mýtného tendru. Nově by v ní měli mít regulérní hlas i členové parlamentních stran včetně opozice, jejichž účast ve výboru byla dosud jen poradní, uvedl Jan Kasal, který při jednáních zastupuje KDU-ČSL.

Do hry by se navíc měl vrátit externí poradce, který ministerstvu dopravy pomůže s přípravou hlavní soutěže na provoz mýtného systému. Ten by měl zároveň vyřešit i otázku zpoplatnění silnic nižších tříd, a definitivně tak určit, zda se vybírání mýtného od kamionů při průjezdu silnicemi druhých a třetích tříd vyplatí.

Video Birke: Výběr mýta? Musíme si koupit čas
video

Birke: Výběr mýta? Musíme si koupit čas

Birke: Výběr mýta? Musíme si koupit čas

Stanjura: Na technologicky neutrální tendr by stačily dva roky

Přibyl: Stát by měl přejít na evropské konkurenceschopné mýto

S rozšiřováním mýtného na silnice nižších kategorií, jako způsobu řešení objíždění zpoplatněných dálnic, ministerstvo dopravy nesouhlasí. Podle Ťoka existují jiné účinnější metody, jako je například využívání zákazových značek. Rozšířit zpoplatnění na silnice druhé a třetí třídy požadují zejména lidé z koaliční ČSSD. Zadání analýzy ekonomické výhodnosti zavedení poplatku pro kamiony i na komunikacích nižších tříd mýtnému manažerovi nicméně schvaluje dopravní expert ČSSD Jan Birke.

Vypsání výběrového řízení na mýtného manažera představuje v přípravách tendru krok zpět o více než rok. Obdobnou soutěž totiž vypsal už Ťokův předchůdce Antonín Prachař (ANO), nový šéf resortu ji ale na sklonku loňského roku zrušil, protože byla podle něj vypsána špatně. Přes půl roku se pak ministerstvo dopravy snažilo služby mýtného manažera zajistit vlastními silami s pomocí externích expertů.