Rozvoj jaderné energetiky podporuje pětina lidí

Zachování jaderné energetiky v současném rozsahu si přeje skoro polovina lidí. Další pětina by podpořila navýšení podílu jádra na výrobě elektřiny v Česku. Vyplývá to z květnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Větší obavy z používání jaderné energie má třetina Čechů.

K rozšíření výroby jaderné energie se staví kladně 22 procent lidí, stejný podíl respondentů si naopak přeje omezení jaderné energetiky. Podle 45 procent lidí by měl podíl jádra zůstat na současné úrovni. CVVM provedlo průzkum v období od 11. do 18. května 2015 za účasti 1043 obyvatel České republiky starších 15 let.

Vláda nedávno schválila Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky, podle kterého je třeba neodkladně zahájit přípravu výstavby jednoho jaderného bloku v elektrárně Dukovany a jednoho v Temelíně (s možností rozšíření na dva bloky v obou elektrárnách). Kabinet však stále nevyřešil otázku financování výstavby nových bloků.

Plán navazuje na aktualizaci Státní energetické koncepce, kterou ministři podpořili v polovině května. Ta stanovila právě jádro hlavním zdrojem výroby energie v Česku. Zatímco letos se bude na výrobě elektřiny v Česku podílet zhruba 35 procenty, po dostavbě obou bloků by jeho podíl v roce 2040 mohl vzrůst na 50 procent.

Jaderné elektrárny v Evropě
Zdroj: ČT24

Národní akční plán a další rozvoj jaderné energetiky kritizují některé nevládní a ekologické organizace jako například Hnutí Duha, sdružení Calla nebo Aliance pro energetickou soběstačnost. Vadí jim zejména, že rozhodnutí o garancích odkládá materiál až na rok 2025 a vtahuje tím budoucí vládu do „jaderné pasti“. Kabinet se navíc podle nich rozhodl pro drahou cestu zvýšení energetické závislosti státu na dovážených zdrojích.

„Vládní plány na stavbu nových reaktorů a rozšiřování podílu jaderné energetiky na 50 procent jsou zcela mimo ekonomickou realitu. Nemají ale ani podporu mezi veřejností, protože lidem dochází, že prodělečnou investici by nakonec museli těžce zaplatit sami,“ interpretoval výsledky průzkumu Edvard Sequens ze sdružení Calla. „Větší podíl jaderné energetiky by chtělo pouhých 22 procent dotázaných, přičemž rozhodně je o tom přesvědčeno jen šest lidí ze sta.“

Obavy z atomu? Většinou malé nebo žádné

Co se týče bezpečnosti, atomu jako energetického zdroje se Češi příliš neobávají. Čtvrtina lidí nemá z jaderné energie žádný strach, dalších 40 procent uvedlo pouze malé obavy. Nedůvěru k jádru vyjádřilo pouze devět procent respondentů. A relativní důvěře se těší nejen atomová energie, ale i vláda, která o energetické politice rozhoduje – věří jí 51 procent lidí.

Průzkum agentury CVVM o jaderné energii
Zdroj: CVVM
Průzkum agentury CVVM o jaderné energii
Zdroj: CVVM

Celkově pak platí, že názory na výrobu elektřiny z jádra nejsou příliš ovlivněny ani věkem ani politickou orientací nebo stranickými preferencemi. „Určité rozdíly (dalo by se říci očekávané) jsou mezi lidmi s různým vzděláním: respondenti s vysokoškolským vzděláním se liší v názoru na zvyšování podílu jaderné energetiky od respondentů s vyučením (30 procent vysokoškoláků je pro zvýšení, oproti 20 procentům mezi vyučenými),“ shrnulo CVVM.