Minimální mzda dopravců v Německu možná skončí u soudu

Brusel - Evropská komise došla k závěru, že Německo aplikací svého zákona o minimální mzdě na dopravce porušuje pravidla Evropské unie. Komise to oznámila s tím, že kvůli věci, na kterou si výrazně stěžovali i čeští autodopravci, s Německem zahájila řízení pro porušení evropského práva. Berlín byl vyzván, aby se k námitkám do dvou měsíců vyjádřil.

Je to první fáze procesu, který teoreticky může skončit až před Soudním dvorem EU. Komise ke kroku přistoupila po výměně informací s německými úřady a po zevrubném právním zhodnocení německých opatření. Zavedení minimální mzdy v Německu komise plně podporuje, ale její aplikaci na veškeré podnikání v dopravě skrz německé území má za nepřiměřené omezení svobody poskytování služeb a volného pohybu zboží.

Plošná minimální mzda platí v Německu od začátku roku. Německé ministerstvo práce zákon vykládá tak, že na 8,50 eura (235 Kč) za hodinu mají nárok všichni zaměstnanci po tu dobu, kdy pracují na území Německa, včetně řidičů dopravních firem z jiných zemí. Ti by u sebe měli mít odpovídající doklady, dokazující, že takové peníze skutečně berou. Pokuty se mohly pohybovat až v desetitisících eur.

Dopravci ze zemí z východu Unie, kteří výklad mají za diskriminační, se proti německému postupu začali hlasitě ozývat hned od ledna. Kvůli věci se na Evropskou komisi obrátilo Polsko. Sdružení českých automobilových dopravců Česmad Bohemia postup Evropské komise přivítalo. Rozhodnutí je podle něj výsledkem mezinárodního tlaku, na jehož organizaci se podílela všechna sdružení zastupující dopravce v zemích s nižšími úrovněmi mezd, než mají západní státy, a také mnoho politiků. „Nesmíme teď v tvrdém, nicméně korektním tlaku polevit. Těší mě, že naši politici tuto záležitost vnímají jako politické téma,“ uvedl prezident sdružení Česmad Bohemia Vladimír Starosta.

Německá strana počátkem února souhlasila s tím, že odpovídající postup zatím od řidičů cizích kamionů a jejich zaměstnavatelů vyžadovat nebude. Proti tomuto vývoji ale zase v Německu začaly protestovat dopravní odbory.

Podle právě zveřejněného názoru komise vytváří uplatnění zákona na tranzitní a určitou mezinárodní dopravu neúměrné administrativní překážky, které brání správnému fungování vnitřního trhu EU. Podle názoru komise existují přijatelnější opatření, která zajistí odpovídající sociální ochranu zaměstnanců, spravedlivou soutěž a umožní volný pohyb zboží a služeb.