Rodičovský příspěvek bude mít od ledna tři varianty

Praha - S malými dětmi už se nebude automaticky zůstávat doma do čtyř let věku. Tři sta tisíc rodin si bude muset od ledna přesně naplánovat svoji nejbližší budoucnost. Rodiče si budou moci zvolit ze tří variant čerpání rozdílných výškou příspěvku v závislosti na délce. Teď dostávají rodiny paušálně 7.600 korun měsíčně.

Státní sociální podpora dozná k 1. lednu příštího roku řadu změn, novinky zasáhnou přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na školní pomůcky, dávky pěstounské péče, porodné i pohřebné. Rodičovský příspěvek nabídne svobodnější volbu délky čerpání při úměrné celkové výši podpory. „Od 1. ledna bude moci rodič volit čerpání dávky v délce dva, tři nebo čtyři roky. Bude-li čerpat nejkratší dobu, získá 11.400 korun měsíčně, v základní variantě to bude 7.600 a v té nejdelší variantě prvních dvacet jedna měsíců 7 600 korun a do čtyř let věku dítěte pak 3.800 korun,“ shrnul novinky Antonín Závitkovský, vedoucí oddělení metodiky dávkových systémů ministerstva práce a sociálních věcí. O nejvyšší formu čerpání však může požádat pouze rodič, který má nárok na peněžitou pomoc v mateřství ve výši alespoň 380 korun za kalendářní den. Pouze na čtyřletou možnost dosáhnou skutečně všichni, pro volbu dalších musí splnit podmínky určité výše platu před nástupem na mateřskou.

U nově narozených dětí si rodiče mohou vybrat z celé nabídky variant, stávající rodiče se ale musejí rozhodnout pro navázání na současné dávky. „Pokud v prosinci dosáhne dítě věku dvaceti dvou týdnů, kdy končí peněžitá pomoc v mateřství, do konce následujícího měsíce pak může požádat o delší variantu,“ upozornil na nejzajímavější možnost pro stávající rodiče Závitkovský. „Rodiče, jejichž děti dosáhnou v příštím roce čtvrtý rok věku, automaticky přecházejí na nejdelší variantu, zdůrazňuji ale, že si musí znovu o dávku zažádat,“ dodal.

Jednou zvolenou délku čerpání nelze v budoucnu změnit, v počtu 340 000 by to dle Závitkovského nebylo proveditelné.