Školy dostanou 70 milionů korun na internet, který měly do nedávna zdarma

Praha - Ministerstvo školství vyhradilo pro školy z rezervních fondů 70 milionů korun, které jsou určeny na nákup potřebného softwaru a připojení k internetu, které školy musí od konce října financovat samy. O konkrétním rozdělení prostředků mají rozhodovat kraje. Rozhodli jsem se vymezit prostředky především na počítačovou vybavenost proto, že si uvědomujeme, že finanční situace velkých a malých škol je odlišná, vysvětlila Eva Bartoňová z ministerstva. V malé škole může podle ní jakákkoli změna ohrozit celý systém financování.

Ředitelé škol nemohou ale počítat s tím, že by dostali v dohledné době více peněz. Poskytování částek ve stejné výši, jaká byla zvykem, končí," otevřeně říká Eva Bartoňová a dodává, že ministestvo má i další priority, je třeba také pokrýt financování škol církevních, vysokých a soukromých.

Finanční prostředky budou uvolněny především na financování internetu a nákup softwaru, tedy toho, co bylo ještě nedávno školám poskytováno zdarma. O tom, kam peníze konkrétně půjdou, budou rozhodovat kraje. „My na ministerstvu samozřejmě nevíme, kolik prostředků která škola potřebuje. Kraje jsou ovšem ve spojení s řediteli škol i se starosty obcí, takže vše dobře vědí,“ vysvětluje Eva Bartoňová.

Veškeré podmínky a informace, jakým způsobem budou finanční prostředky z rezervních fondů poskytovány, jsou podrobně uvedeny v rozvojovém Programu na podporu pokrytí konektivity škol na internetrových stránkách ministerstva školství.