Gandalovič: Růst cen potravin z loňského roku by se neměl opakovat

Brno - Růst cen zemědělských plodin a potravin z minulého roku by se podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče (ODS) letos již neměl opakovat. Bude samozřejmě záležet na úrodě, zemědělci ale osázeli větší plochy pšenicí a Evropská unie navýšila kvóty pro výrobu mléka. Odmítl také spekulace, že by na růst cen v Česku měla negativní vliv podpora biopaliv a pěstování plodin pro energetické účely.     

Na růstu cen v Česku se podle Gandaloviče podílely především nízké zásoby obilovin ve světě a zvýšená poptávka v Asii. „Lze očekávat, že vývoj cen nebude kopírovat loňský rok. V Evropě přestalo platit omezení ponechání deseti procent zemědělské půdy ladem, čímž došlo k navýšení osevní plochy pšenice. U mléčných výrobků se zase pozitivně projeví zvýšení výrobní kvóty mléka o dvě procenta,“ vysvětlil ministr.        

Podle odborníků měla na vývoj cen největší vliv situace na světovém trhu a vysoká poptávka po českých obilovinách. Podle prezidenta Agrární komory Jana Veleby se na růstu cen v minulém roce nejvíce podílela nízká úroda obilovin v tradičních zemědělských státech Evropy, malé zásoby obilí ve světě, ale také stoupající výroba biopaliv.    

Ceny zemědělských komodit začaly prudce růst po letní sklizni, kdy některé z nich dosáhly až dvojnásobku hodnot z roku 2006. Největší meziroční nárůst cen, o 82 procent, zaznamenali obchodníci u krmného ječmene, nejméně, o 19 procent, podražilo meziročně žito. Koncem roku se ceny vlivem utlumení obchodování stabilizovaly či mírně klesly.     

„Po žních v minulém roce prakticky zmizely všechny světové zásoby obilovin. V příštích letech se očekává, že poptávka po nich poroste každý rok o šest procent, zatímco světová ekonomika jen o pět procent. To je výzva pro navýšení výroby v Česku i Evropě,“ řekl dnes v Brně Veleba. 

Určitý vliv podpory pěstování plodin pro energetické účely přiznává i Gandalovič. „V Česku ale platí jen minimální podpora vyplývající z evropských směrnic. Minimální podíl biosložky v palivech je 2,5 procenta, což nemá vliv na výrobu plodin pro potravinářské účely. V Evropě přesto panuje určitý skepticismus ohledně další podpory bioplodin,“ řekl ministr. 

Podle něj Evropské unii chybí dlouhodobá koncepce pro využívání zemědělské půdy pro pěstování energetických plodin. Kvůli neustálým diskusím o budoucnosti tohoto odvětví se mnohde od podpory pěstování energetických plodin ustupuje. „Koncepci je potřeba zpracovat například i proto, aby podnikatelská sféra mohla dlouhodobě plánovat své aktivity,“ dodal Gandalovič.     

Využívání biomasy pro výrobu ekologické energie je také hlavním tématem doprovodného programu mezinárodního zemědělského veletrhu Techagro, který dnes začal na brněnském výstavišti a potrvá do čtvrtka 10. dubna. Současně s Techagrem se koná také veterinární veletrh Animal Vetex a lesnický a myslivecký veletrh Silva Regina. Na rekordní ploše letos vystavuje 730 firem z 19 zemí.