Vienna Insurance Group navýší základní kapitál

Praha - Vienna Insurance Group (VIG) navýší základní jmění skupiny vydáním až 23 milionů nových akcií. Chce tím chce podpořit růst v zemích střední a východní Evropy a financovat činnosti související s akvizicí pojišťovacích aktivit Erste Bank.    

Zdroj: Prezentace poradenské firmy Private Equity Intell

Kapitál skupiny se zvýší ze 105 milionů akcií až na 128 milionů. Stávající akcionáři získávají upisovací práva v poměru tří nových akcií na každých 14 stávajících akcií, jež lze uplatnit během upisovacího období, které potrvá od 22. dubna do 7. května. Maximální cenu za akcii firma stanovila na 54 eur.   

Hlavní akcionář VIG, Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt-Vermögensverwaltung s přibližně sedmdesátiprocentním akciovým podílem, se podle ní zavázal uplatnit svá upisovací práva k 16 milionům nových akcií, tj. zhruba 70 procent z emisního objemu nabídky přednostních upisovacích práv.  

Akcie, které nebudou upsány v rámci přednostního úpisu, společnost nabídne drobným a institucionálním investorům v Rakousku a České republice, kde se akcie VIG rovněž obchodují.  

Rakouští a čeští drobní investoři budou mít nárok na přednostní přidělení až 350 akcií. Oprávnění zaměstnanci VIG mohou nabýt celkem až milion akcií(nejvýše 250 akcií pro jednoho zaměstnance) s dvacetiprocentní slevou z upisovací a nabídkové ceny.