S výběrem vhodného vzdělání poradí Národní soustava povolaní

Praha - Odedneška mají školy, zájemci o zaměstnání i úřady práce možnost pracovat se systémem Národní soustavy povolání. Najdou v něm informace o aktuální situaci na trhu práce, o náplni jednotlivých profesí, o průměrných mzdách a o školách, které na konkrétní povolání připravují. Systém se bude dále doplňovat, do konce června by měl obsahovat charakteristiky 700 profesí.

Národní soustava povolání by měla pomoci optimalizovat trh práce. Její sestavení je mimo jiné důsledkem faktu, že se na českém pracovním trhu v některých profesích nedostává kvalifikovaných pracovníků. Na druhé straně přichází do země řada uchazečů o zaměstnaní z ciziny. Národní soustava povolání má proto za úkol sladit nabídku práce s poptávkou po ní. „Systém popisuje aktuální stav na českém trhu práce i se střednědobou vyhlídkou do budoucnosti a říká, které pracovní pozice český trh potřebuje,“ upřesnila spoluautorka projektu Jolana Blažíčková. 
 
Nový systém znamená nesporný přínos především pro vzdělávací instituce, které budou moci nabídku studijních oborů pružně přizpůsobovat požadavkům trhu práce. Díky tomu se významně posílí role zaměstnavatelů v procesu rozvoje lidských zdrojů. Využít ho mohou ale také studenti, uchazeči o zaměstnání či zájemci o změnu kvalifikace. „Mohou se podívat, co s tím, co umí, mohou dělat, nebo co by si měli doplnit, aby konkrétní práci dobře zvládli,“ doplnila Blažíčková. 

Projekt zaštítilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Kromě něj přispěla na financování systému prostřednictvím svého sociálního fondu i Evropská unie. Do databáze soustavy povolání mohou zájemci nahlédnout na internetových stránkách www.nsp.cz.