Schválení fúze se zkrátí o deset dnů

Praha - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravuje novelu zákona, který zjednoduší fúze podniků. Místo současných třiceti dnů rozhodne o způsobilosti majetkového sloučení podniků do dvaceti a u menších fúzí nebude potřebovat tolik dokumentů. Úřad ročně řeší desítky takových žádostí.

Antimonopolní úřad chce prosadit přesnější zákon. Ten současný neřeší, jestli právní nástupce společnosti, která porušila soutěžní právo, je odpovědný za její jednání. Zatímco Evropské soudy takové společnosti postihují, u nás nemůže Antimonopolní úřad nástupnické firmy zatím nijak potrestat. „Chceme do našeho zákona výslovně uvést, že právní nástupce nese odpovědnost za jednání svého předchůdce a lze mu uložit i pokutu,“ slibuje si Robert Neruda, ředitel sekce hospodářské soutěže ÚOHS.

Nový zákon také zjednoduší postup u jednotlivých typů fúzí, podle jejich dopadu pro trh. Při spojení konkurentů s tržním podílem do 15 procent. Dále při spojení výrobce a prodejce s tržním podílem do 25 procent na jakémkoliv trhu. A třetí kategorií jsou spojení, při kterých dochází ke změně kontroly ze společné na výlučnou, tedy odchodem jednoho ze společníků ze společného podniku.

Jaká může být motivace prosadit novelu? „Je zcela nasnadě, že úřad se snaží rozdělit případy a uvolnit si ruce pro to, aby měl kapacitu na řešení složitějších, závažnějších případům,“ myslí si advokát společnosti Ambruz and Dark Tomáš Babáček.Novelu by měla do září projednat vláda a pokud projde parlamentem, mohla by platit od poloviny příštího roku.