ČNB: Při platbě kartou nesmějí banky samy upravit výši částky

Praha - Banky by neměly dodatečně upravovat výši částky strhávané z účtu klienta při platbě kartou. Bankovní domy tento způsob doposud běžně používaly v případě, že obchodník omylem při platbě kartou naúčtuje zákazníkovi nižší cenu. Česká národní banka (ČNB) ale dnes zdůraznila, že na takovouto úpravu transakcí bez souhlasu klienta nemají banky právo.

„Jakékoli automatické odčerpávání částek, byť dlužných, bez souhlasu klienta-plátce je nepřípustné,“ informovala mluvčí České národní banky Pavlína Bolfová. Takový postup komerčních bank podle ní neodpovídá platným zákonům upravujícím oblast platebního styku. „Za správný lze označit postup, kdy se chybující obchodník obrátí na svého zákazníka s žádostí o doplacení dlužné částky,“ poradila chybujícím obchodníkům Bolfová.

Podle názoru ČNB je každá komerční banka povinná zajistit, aby bez souhlasu klienta nedocházelo k manipulaci s finančními prostředky uloženými na jeho účtu. Pokud klient zjistí, že došlo k platební transakci bez fyzického předložení platební karty, měl by takovou transakci reklamovat nejprve u svojí banky, v případě neúspěchu o jejím postupu informovat regulátora bankovního sektoru, tedy Českou národní banku.

Banky mohou bez souhlasu klienta disponovat s jeho penězi pouze na základě zákonem daných pravomocí, například u exekuce nebo na základě smlouvy umožňující bankám strhávat si poplatky, sankční úroky a podobně. Pokud klient zjistí neoprávněnou manipulaci s účtem v jiné situaci, musí mu banka stržené peníze vrátit.

Podle České národní banky by měla podobnému neoprávněnému jednání s konečnou platností zamezit směrnice Evropské unie o peněžních službách, která vstoupí v platnost příští rok. Tato směrnice provádění neautorizovaných transakcí výslovně zakazuje a neumožňuje odchýlení od této úpravy ani po dohodě s klientem.