Gandalovič nepokládá biopalivové cíle EU za reálné

Praha - Podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče nejsou cíle Evropské unie ve zvyšování biopalivové složky v pohonných hmotách reálné. Gandalovič také uvedl, že plochy oseté například řepkou nepředstavují významnější díl celkových zemědělských ploch.

V loňském roce země Evropské unie učinily dohodu, že do roku 2020 zvýší podíl biosložek na pohonných hmotách v silniční dopravě nejméně na deset procent. Proti jsou nejen někteří europoslanci, ale i ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič.

„Pokud by pokračovala masivní podpora biopaliva tím tempem, jako EU původně předpokládala, to znamená, že bychom do roku 2020 měli mít až deset procent paliv vyrobených z biosložky, potom by procento plochy významně stoupalo a už by bylo v řádu desítek procent, což by mohlo mít vliv na cenu potravin,“ uvedl Petr Gandalovič v pořadu ČT24 Interview. „Proto jsme také podpořili a spoluvyvolali diskuzi o tom, zda ten cíl do roku 2020 není v současné chvíli přehnaný, zda by to EU neměla přehodnotit.“

Podle Gandaloviče je sporný také další cíl EU, kdy by podíl biosložky do roku 2010 měl dosáhnout 5,75 procenta: „Nebudeme měnit legislativu, nejsme ho schopni do roku 2010 dosáhnout.“ Na příští rok je hranice pro přimíchávání biopaliv do benzinu a nafty stanovena na čtyři a půl procenta. Tato hodnota je vybrána záměrně, protože evropská norma pro paliva do motorových vozidel uvádí maximální podíl pěti procent biosložky, aniž by se musely přizpůsobovat motory a aniž by o tom musel být spotřebitel informován. „Když přijedete ke stojanu a čepujete naftu, tak v současné chvíli už jsou tam dvě možná tři procenta metylesteru řepkového oleje, případně v benzinu biolihu,“ dodal.

V případě vyššího podílu biosložky v benzinu, například deseti procent, navrhuje unie daňové zvýhodnění. Ani s tím Gandalovič nesouhlasí: „Na druhé straně nezpochybňujeme postupný nárůst až do čtyř a půl procenta, to znamená, že těm, kteří investovali do výroby biopaliva, poskytujeme jistotu, že trh v objemu necelých pěti procent tady pořád bude.“