Pačesova komise dnes pošle energetickou koncepci vládě

Praha - Takzvaná Pačesova komise se dnes schází k projednání energetické koncepce pro Českou republiku. Při zveřejnění předběžné zprávy vládě v červenci komise doporučila, aby pro budoucnost neodmítala země žádný zdroj včetně jádra. Dalším diskutovaným doporučením je znovuotevření debaty nad zrušením limitů pro těžbu hnědého uhlí. Závěrečnou zprávu předloží odborníci vládě v půlce září. Dnes po další diskuzi oponentních posudků pošle finální verzi premiérem jmenované oponentní radě. 

„Mezizpráva byla hodně obecná, chyběly nám některé posudky na jednotlivé kapitoly, dnes tyto posudky budeme v komisi projednávat,“ začal popisovat další postup života koncepce předseda komise a Akademie věd ČR Václav Pačes.

„Hodně jsme pokročili především v oblasti legislativní, včetně doporučení kroků na národní úrovni, ale i v rámci předsednictví Česka v EU,“ pokračoval. „Rozpracovali jsme i kapitolu o jaderné energii, prodiskutovali jsme takzvané jaderné reaktory čtvrté generace.“ Komise se stále drží komplexnosti energetického mixu, problémy vnímá kromě nevyjasněnosti sympatií k jaderné energii také v nejistotě dovozu ropy a plynu.

Hnědé uhlí tak jako tak nebude nadlouho

„Těžba hnědého uhlí je sociálně velmi citlivá otázka. I kdyby se prolomily limity těžby, nebude to nadlouho. Hnědé uhlí je problém, dá se řešit dovozem plynu, což je nespolehlivé, nevylučuji ani dovoz uhlí ze zahraničí,“ nastínil Pačes.

Komise doposud nerozpracovala kapitolu o obnovitelných zdrojích. „Těžké je teď hovořit o nějakých konkrétních číslech, nejvíce se uvažuje o rozvoji energetického průmyslu okolo biomasy,“ uvedl Pačes.

Rychlost ČEZu se závěry mezizprávy přímo nesouvisí

Během několika dní po zveřejnění mezizprávy si ČEZ zažádal o posouzení ekologického dopadu po rozšíření stávajících jaderných elektráren, což je první krok k stavbě dalších bloků. Diskutuje se o příčinné souvislosti se závěry mezizprávy. „Sám jsem byl jejich rychlostí zaskočen, přímou souvislost bych ale neviděl,“ domnívá se Pačes.