Průměrné mzdy ve veřejném sektoru vzrostou o pět procent

Praha - Průměrné mzdy zaměstnanců ve veřejném sektoru v příštím roce dosáhnou 23 865 korun a podle ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase proti letošnímu roku vzrostou nominálně o pět procent. Navýšení pro příští rok je podle něj již konečné. Většina odborářů přitom požadovala až osmiprocentní nárůst, jenž by kompenzoval inflační výkyv, kvůli kterému nerostly reálné mzdy v letošním roce.

Podle propočtů ministerstva je ale z meziročního srovnání údajů za loňský a letošní rok zřejmé, že zaměstnancům narostly čisté mzdy. To způsobilo zavedení daňových slev a bonusů v rámci reformy veřejných financí. Reálné čisté mzdy podle Nečase vzrostly zejména u zaměstnanců s dětmi, a to zejména těch, kteří mají dětí více.

Navýšení mezd je podle Nečase již konečné. „Mělo-li by dojít k navýšení objemu na platy v nepodnikatelské sféře, tak pouze tou cestou, že v některé jiné části státního rozpočtu se tyto prostředky škrtnou,“ prohlásil.

Letos ministerstvo počítá s výdaji na mzdy ve veřejném sektoru ve výši 131 miliard korun, v příštím roce to bude o sedm miliard korun více a výdaje. Přidáno ovšem nedostanou všichni stejně. „Jako priorita jsou bráni pedagogičtí pracovníci regionálního školství,“ uvedl Nečas. Z navýšení rozpočtu na jejich mzdy půjdou celkem čtyři miliardy korun.

Ministerstvo blokovali demonstranti 

Dnešní Nečasova tisková konference začala s půlhodinovým zpožděním. Vchod do budovy ministerstva totiž zablokovali aktivisté ze skupiny K213, které ochranka nechtěla na konferenci vpustit. Jeden z mužů dokonce přeskočil zábrany a pracovníci ostrahy jej pronásledovali po chodbách ministerstva a posléze vyvedli ven.

Skupina K213 sdružuje otce, kteří se z různých důvodů nemohou stýkat se svými dětmi, a neplatí proto alimenty. Budovu MPSV blokovala K213 již dříve.