Klimaticko-energetický balíček schválen, Česko si vyjednalo úlevy

Brusel - Hlavy států a vlád Evropské unie se na summitu v Bruselu shodly na podobě tzv. klimaticko-energetického balíčku. Sporným bodem jednání byl způsob rozdělení emisních povolenek. Konečná dohoda počítá s tím, že od roku 2013 bude 70 procent povolenek zdarma a tento poměr bude postupně klesat až do roku 2020. Postupný náběh prodeje emisních povolenek prosazovala i Česká republika, která tak získala některé úlevy, díky nimž by elektřina mohla zdražovat méně, než se čekalo. Balíček dále do roku 2020 počítá se snížením emisí skleníkových plynů a zvýšení podílu obnovitelné energie, obojí o 20 procent. Návrh ještě musí schválit Evropský parlament.

Evropský průmysl bude muset projít „zelenou revolucí“ ve znamení čísla 20. Do roku 2020 totiž plně implementuje hlavní pilíře svého klimaticko-energetického balíčku, který počítá s 20procentním snížením emisí skleníkových plynů a 20procentním zvýšením podílu energie z obnovitelných zdrojů.

Nicolas Sarkozy, francouzský prezident:

„Je to opravdu historický moment. Nenajdete jiný kontinent, který by si stanovil takto závazná pravidla. Bylo to nakonec jednodušší, než lidé říkali.“


Podle českého premiéra Mirka Topolánka se české delegaci na summitu podařilo prosadit všechny své zásadní požadavky. Česko, kterému se návrh podařilo upravit ve spolupráci s dalšími 8 východoevropskými státy, tak získá některé úlevy, které by mohly přinést menší zdražení elektřiny, než se očekávalo.

Elektrárenské společnosti zemí, které produkují více než 30 procent energie z pevných paliv a jejichž HDP na hlavu v tržních cenách nepřesahuje 50 procent unijního průměru, si tak nakonec nebudou muset kupovat od roku 2013 všechny emisní povolenky na vypouštění oxidu uhličitého (CO2), nýbrž jen 30 procent. Všechny povolenky si budou muset kupovat až od roku 2020. Největší český výrobce elektřiny ČEZ očekával, že kdyby musel kupovat všechny povolenky už od roku 2013, ceny by vzrostly zhruba o třetinu, nyní by to ale mělo být méně.

ČR získá i další úlevy 

Evropská unie rovněž ocení povolenkami zdarma státy, které od roku 1990 do roku 2005 snížily emise skleníkových plynů o více než 20 procent. Této podmínce vyhovuje devět členských států včetně Česka. Mezi ně se rozdělí celkem dvě procenta povolenek ze všech povolenek v EU, přičemž ČR z tohoto podílu získá čtyři procenta.

Nárok na podobnou pomoc budou mít zároveň země, které jsou „chudší“, přičemž v EU této definici vyhovuje 19 členských států včetně Česka. Ty si mezi sebe rozdělí zdarma 10 procent všech povolenek v EU.