Nečasovy priority: Volný pohyb sil, pružný trh práce a rodina

Praha - Na zlepšení volného pohybu pracovníků po EU, zaměstnanosti i pružnosti trhu práce, rodinné politiky a sociálních služeb se chce v době českého předsednictví zaměřit ministerstvo práce. Tato čtyři témata si zvolilo za své priority pro vedení sedmadvadvacítky. Na tiskové konferenci je dnes přiblížil ministr práce Petr Nečas.

„Omezení volného pohybu pracovníků představují zásadní překážku rozvoje jednotného vnitřního trhu a brání plnému využití reálného potenciálu členských států i unie jako celku. Primárním cílem českého předsednictví proto bude vyzdvihnout přínosy úplné liberalizace pohybu pracovníků v rámci EU a usnadnění a zvýšení pracovní geografické mobility pracovních sil na trhu práce pro konkurenceschopnost EU,“ uvedl jako hlavní myšlenku Nečas.

Pracovní trh a péče o rodinu 

Do všech priorit se podle ministra promítla nynější světová hospodářská krize. Česko chce proto přispět k větší pružnosti evropského trhu práce. „Chceme dále postupovat v kontextu, který se snažíme dlouhodobě razit. Máme pocit, že je pro to širší podpora. Povzbuzování pružnosti pracovních trhů je prvek, který zvyšuje konkurenceschopnost EU,“ uvedl ministr.

Důležitá je pro Nečase také podpora rodin. „Budeme prosazovat vnímání domácí péče o děti jako plnohodnotnou alternativu profesního života, jež si zaslouží respekt i podporu ze strany státu a společnosti,“ uvedl ministr. Pokusí se také zahájit reformu péče o předškolní děti.

I v době předsednictví bude ministerstvo pokračovat v přípravě domácích reforem a nových zákonů. Jejich předložení se podle Nečase nezpozdí. „Domácí agendu předsednictví nijak neovlivní,“ ujistil.

V době půlročního českého vedení unie uspořádá ministerstvo dvě desítky akcí. Patří mezi ně neformální setkání ministrů práce a pro rodinu, několik konferencí a zasedání odborníků.

Nečas dnes novinářům také představil svou novou mluvčí pro předsednictví Janu Říhovou.