Obce trápí pokles daňových příjmů a špatná dostupnost úvěrů

Brno - Hospodářská krize těžce doléhá i na české obce. Kvůli přísnějším podmínkám pro poskytování úvěrů se jim nedostává peněz na spolufinancování projektů dotovaných Evropskou unií, a tak nemohou řadu investičních akcií realizovat a přicházejí o peníze z evropských fondů. Letos je navíc čeká výrazný propad příjmů z daní, protože řada poplatníků přišla v souvislosti s krizí o práci. Obce by mohly podle ministerstva financí takto přijít až o 10 procent příjmů, tedy zhruba o 13 miliard korun.

Samo posuzování toho, zda ta či ona obec dostane dotaci na nějaký projekt, je poměrně náročným a zdlouhavým procesem. Když jím obce úspěšně projdou a unie jim peníze přislíbí, čeká je ale další nesnáz, která jim často zlomí vaz. Musí sehnat peníze na spolufinancování projektu.

„Začíná se stávat stále častěji, že banky nedají úvěr takovému žadateli. A protože není schopen zajistit jiný zdroj, takový projekt nemůže být realizován,“ upozornil hejtman jihomoravského kraje Michal Hašek (ČSSD). Jen na jižní Moravě již prý takových případů byly asi dvě desítky.

Pomoci má pracovní skupina

Aby se případnému zamítnutí úvěrů předešlo, dohodly se kraje s bankami na vytvoření pracovní skupiny, která vytvoří společné postupy při oceňování bonity žadatelů, ale také při oceňování kvality projektů tak, aby žadatel, který uspěje u jednotlivých Regionálních operačních programů, uspěl i u bank a jeho záměr se mohl uskutečnit.

Problém číslo dvě: daně

Špatnou dostupnost úvěrů se tedy zřejmě podaří vyřešit, s dalším problémem obcí to už ale zřejmě bude složitější. Hospodářská krize jim ukousne zhruba 10 procent daňových příjmů. V úhrnu tak přijdou asi o 13 miliard korun.

Stát s výpadkem obcím nijak pomoci nemůže, nemá na to dostatek prostředků. „Státy by si musel sám půjčit, což by ztratilo účel,“ podotkl Jan Zikl z ministerstva financí. Ministerstvo tak má pro obce jen doporučení: projekty musí více zvažovat a nezadlužovat se. Pro řadu projektů, podle údajů obcí zejména těch z oblasti infrastruktury, to znamená odložení na neurčito.

Do rozpočtů obcí se ale negativně promítnou i další vlivy. Jedním z nich bude také protikrizový plán vlády, který počítá s odpuštěním záloh na daň z příjmů malých fyzických a právnických osob. Obce tak zřejmě čeká doba velkého šetření.

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí