Předsednictví i komise chtějí pomoci malým a středním podnikům

Praha - České předsednictví Evropské unii bude i nadále pokračovat ve snaze usnadnit přístup malých a středních firem ke kapitálu a fondům EU. V úvodním projevu kongresu Asociace evropských průmyslových a obchodních komor Eurochambres to řekl premiér Jan Fischer. Kreativitu, flexibilitu a schopnost nalézt řešení především ze strany malých a středních podniků vyzdvihl jako řešení krize evropský komisař pro podnikání a průmysl Günter Verheugen, který podporu malým podnikům zhmotnil v tzv. Small Business Act. Jde o jakési desatero pro podporu malého a středního podnikání, které projedná příští Rada pro konkurenceschopnost.

Fischer vypíchl, že malé a střední podniky zaměstnávají v EU 80 milionů obyvatel a generují 60 procent jejího HDP. Krize na tyto firmy podle Fischera dopadá daleko tvrději než na ty velké, protože jsou daleko silněji ohroženy druhotnou platební neschopností, zdražením a snížením dostupnosti úvěrů. „Je tedy dobře, že jak Evropská komise, tak Evropská rada i národní vlády tahají za jeden provaz,“ dodal premiér. Udržení existence těchto firem má podle něj naprosto zásadní význam pro překonání dopadů krize. Jeho slova potvrzuje i Petr Kužel, prezident Hospodářské komory. „Malé a střední firmy mohou pružněji získat zakázky nebo se mohou přetransformovat,“ vysvětlil Kužel.

Günter Verheugen, evropský komisař pro podnikání a průmysl:

„Potřebujeme více malých a středních firem, protože právě ty jsou skutečným zdrojem růstu a vytváření nových pracovních míst.“

Fischer přivítal iniciativu Evropské komise, tzv. Small Business Act. Ten na nadcházející Radě pro konkurenceschopnost, jež se uskuteční na konci května, přednese Verheugen. Deset zásad tohoto programu tvoří desatero pro podporu podnikání, hospodářského růstu, vytvoření rovných podmínek pro malé a střední firmy a zlepšení právního a správního prostředí v celé EU. Tyto zásady se podle Fischera plně shodují s prioritami českého předsednictví.

Pierre Simon, prezident Eurochambres:

„České předsednictví bylo a je dobrým předsednictvím. Česká vláda se musí zabývat předsednictvím EU ve složitých časech pro všechny. Chtěl bych pogratulovat české vládě, dělá skutečně to, co je potřeba.“


Premiér připomněl řadu nedokončených úkolů, jako je například harmonizace pravidel a zjednodušení fakturace DPH či změnu směrnice o opožděných platbách, která má zajistit, aby malé a střední podniky dostávaly za veškeré obchodní transakce zaplaceno včas. „Zejména u toho posledního bodu bych si velice přál, aby jednání na půdě Evropské rady byla úspěšně dokončena ještě v průběhu českého předsednictví. Měli bychom umět překonat legitimní rozdíly v názorech a nalézt kompromis, který nás dovede k uskutečnění dobré věci,“ řekl.

Akt pro malé a střední podniky je dobrý impulz pro zlepšení podnikatelského prostředí v Evropě a odbourávání bariér pro podnikání, míní ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský. Upozornil na to, že ve sněmovně ve třetím čtení prošel zákon o službách, takže ČR bude patřit mezi první členské státy, které úspěšně dokončí implementaci směrnice o službách, což povede k odbourávání dalších bariér pro podnikání českých firem na jednotném trhu EU. Volný pohyb služeb by mohl podle Petra Kužela přispět k tomu, aby se Evropa dostala rychleji z recese.

Günter Verheugen
Günter Verheugen