Evropa se v době krize obrací k rozvojovému světu zády

Brusel - Podle neziskových organizací zřejmě evropské státy v souvislosti se současnou hospodářskou krizí nedostojí svým slibům ohledně rozvojové pomoci a do roku 2010 ji zkrátí téměř o 40 miliard eur. Podle konfederace evropských neziskových organizací CONCORD evropské státy nesplní své rozvojové cíle na rok 2010 dřív než v roce 2012, pakliže se neodhodlají k urgentním krokům. Jelikož navíc některé země uměle „nafukují“ zprávy o výši své rozvojové pomoci o činnosti, které lidem ve třetím světě přímo nepomáhají, k lidem v nouzi se příští rok nedostanou čtyři destítky miliard eur, které jim Evropané přislíbili.

„Historie bude soudit Evropu podle jejích nynějších kroků. Pokud Evropa nebude jednat nyní, bude vnímána tak, že se otočila zády k nejchudším v době tísně,“ varoval šéf CONCORDu Justin Kilcullen.

Evropské státy uvedly, že na rozvojovou pomoc loni přidělily 0,4 procenta hrubého národního důchodu. CONCORD však tvrdí, že část těchto údajů je zavádějící, protože některé evropské státy prý do pomoci započítávají například finance určené na podporu zahraničních studentů nebo na zajištění pomoci uprchlíkům, případně na jejich repatriaci do vlasti. Když se podobné položky odečtou, je podle CONCORDu celková reálná rozvojová pomoc rovna 0,34 procenta hrubého národního důchodu.

Peníze pro banky ano, pro rozvojovky ne?

Humanitární organizace kritizují v současnosti hlavně skutečnost, že Evropská unie byla sice schopna mobilizovat ohromné prostředky na podporu svých bank zasažených hospodářskou krizí, nicméně jí údajně chybí politická vůle udělat totéž na pomoc nejchudším zemím.

Evropská komise nicméně na počátku dubna oznámila, že by měla ještě do konce roku uvolnit 4,3 miliardy eur na pomoc rozvojovým zemím, které jsou nejhůře postiženy současnou hospodářskou krizí. Zhruba čtyřmiliardový balíček má pocházet z peněz, které EU již vyčlenila na rozvojovou pomoc. Unijní exekutiva však chce, aby zejména africké státy měly k penězům přístup co nejdříve. Nejméně tři miliardy eur by proto co nejdříve měly putovat do afrických států a do zemí v Tichomoří a v karibské oblasti.