Polovině nezaměstnaných v Česku hrozí chudoba

Ostrava - Polovina nezaměstnaných v České republice je akutně ohrožena chudobou. Stávající ekonomická krize může situaci ještě zhoršit a hrozí, že lidí, kteří se ocitnou pod hranicí chudoby, přibude. Počet nezaměstnaných v září přesáhl hranici půl milionu, a meziročně se tak zvýšil o více než 186 tisíc osob. V chudobě nyní podle statistik žije více než deset procent obyvatel.

Jan Keller z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity upozornil, že k chudobou nejohroženějším skupinám patří především mladé rodiny s dětmi a také matky samoživitelky, kterých je v Česku nyní téměř čtvrt milionu. Právě o těchto skupinách se na rozdíl od seniorů, kteří jsou chudobou rovněž ohroženi, podle Kellera zatím příliš nemluví.

Česko zůstává evropskou zemí s nejmenším podílem lidí pod oficiálně stanovenou hranicí chudoby. Na druhou stranu však republika patří k zemím s nejvyšším podílem obyvatel, kteří jsou chudobou ohroženi. Keller se tak domnívá, že Česko velmi brzy dožene Evropu rovněž v podílu chudých lidí.