Daň z příjmu a pojištění z prázdninových brigád

Praha - Z pohledu na kalendář jasně vyplývá, že pro mnohé studenty nastává čas letních prázdninových brigád. Sehnat brigádu je těžké, proto studenti často kývnou na první nabídku, která se namane. Mnohdy ani nepřemýšlí nad tím, co pro ně z té či oné smlouvy vyplývá. Na formě pracovněprávního vztahu přitom závisí způsoby zdanění příjmů a placení sociálního a zdravotního pojištění. Co by o nich měli studenti vědět, aby předešli nepříjemným překvapením?

Dohoda o provedení práce

Pro svou jednoduchost je oblíbenou formou pracovněprávního vztahu dohoda o provedení práce (DPP). Na jejím základě je možné v jedné organizaci odpracovat maximálně 150 hodin za rok. Nemělo by se jednat o souvislou, opakující se činnost. Jak z názvu vyplývá, jde o vykonání nějaké práce. Z příjmů v rámci dohody o provedení práce se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění, a to jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance. Z příjmu se odvede srážková daň ve výši 15 procent. Tato daň je konečná. Nevýhodou může být to, že daň nepodléhá ročnímu zúčtování, není tedy možné uplatnit slevy na daň a případně získat od finančního úřadu daň zpět.

Dohoda o pracovní činnosti

Další možností je uzavření dohody o pracovní činnosti (DPČ). Z hlediska zdanění a placení sociálního a zdravotního pojištění jde o stejný případ jako při uzavření řádného pracovního poměru. Způsob zdanění je závislý na tom, zda student u zaměstnavatele podepíše prohlášení k dani, či nikoliv. Mohou tedy nastat dvě varianty:

1.      Student podepíše prohlášení

Při výpočtu zálohy na daň bude uplatněna sleva na poplatníka ve výši 2 070 korun za měsíc a na základě potvrzení o studiu také sleva na studenta ve výši 335 korun měsíčně. To znamená, že student pravděpodobně nebude platit žádnou daň, a pokud přece, je možné při splnění zákonných podmínek (soustavná příprava na budoucí povolání nejlépe po celý rok) o vrácení zaplacené daně zažádat při ročním zúčtování nebo při podání vlastního daňového přiznání.

2.      Student nepodepíše prohlášení

Pokud je příjem v měsíci větší než 5 000 korun, bude se postupovat stejně jako v bodě 1 s tím rozdílem, že nebude uplatněna sleva na poplatníka ani na studenta. O zaplacenou daň je ale opět možné zažádat v rámci ročního zúčtování nebo podáním vlastního daňového přiznání.

Pokud je příjem v měsíci menší než 5 000 korun, bude z příjmů vypočtena a odvedena srážková daň ve výši 15 procent. Tato daň je konečná, nepodléhá ročnímu zúčtování a nelze ji získat zpět.

Pojištění u obou případů DPČ má ovšem svá pravidla a nemusí se odvádět vždy. Pokud měsíční příjem přesahuje 2 000 korun, odvádí se z příjmu sociální i zdravotní pojištění. Pokud je příjem do 2 000 korun, sociální pojištění se neplatí (zaměstnání malého rozsahu, maximálně 20 hodin týdně). Zdravotní pojištění se neplatí v případě, že se odvádí z jiného, souběžného příjmu, který je ve výši alespoň minimální mzdy, nebo zdravotní pojištění za poplatníka platí stát, to znamená, že studenti ho tedy platit nemusí.