Ústavní soud zrušil část insolvenčního zákona

Brno - Plénum Ústavního soudu dnes s platností od dubna příštího roku zrušilo část insolvenčního zákona, která bránila věřitelům napadat pohledávky svých konkurentů, i když byly podle jejich názoru neoprávněné. Tzv. popěrné právo věřitelům odňaly pozměňovací návrhy k insolventnímu zákonu ve sněmovně, mělo se tak zrychlit insolvenční řízení.

Popírat výši a pořadí přihlášených pohledávek dnes může jedině dlužník a insolvenční správce. Insolvenční zákon tak věřitelům nedává účinnou ochranu. Pokud tedy insolvenční správce uznal velké pohledávky, měl současný stav dopad do majetku ostatních věřitelů. „Majetková podstata je pak tak malá, že na ně zůstane jen velmi málo,“ vysvětlila soudkyně Ústavního soudu Dagmar Lastovecká.

Zákon se nelíbil věřitelům skláren

Na Ústavní soud se ve stejné věci obrátily společnosti SCA Packaging a RWE Energie, které se cítily poškozeny postupem insolvenčních správců ve věci dluhů Skláren Kavalier, respektive společnosti CRYSTALEX.

Podle právních zástupců těchto firem není možné například podat žalobu na určení pohledávky jiného věřitele nebo odvolání proti rozhodnutí insolvenčního správce. Je pouze na insolvenčním správci, zda pohledávku jiného věřitele popře, či nikoliv, a to bez možnosti jakéhokoli opravného prostředku.

„Absence popěrného práva věřitelů je v rozporu s ústavní ochranou vlastnického práva, respektive s ochranou legitimního očekávání majetkového výnosu z pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení,“ uvedl u soudu advokát jednoho ze stěžovatelů RWE Energie Martin Jasenský. Přezkumná řízení podle něj nerespektují ústavně zaručené právo věřitelů na spravedlivý proces. Současný systém zvýhodňuje například banky oproti ostatním nezajištěným věřitelům.