V Rakousku brojí proti Temelínu i dopisem, Němce příliš nezajímá

Vídeň/Berlín - V Rakousku dnes končí lhůta, během níž se tamní obyvatelé a instituce mohli vyjadřovat k plánům na rozšíření jihočeské jaderné elektrárny Temelín. Do internetové protestní akce, kterou uspořádala spolková země Horní Rakousy, se za měsíc zapojilo kolem 5 000 lidí. V sousedních německých spolkových zemích Sasku a Bavorsku se mohou lidé se studií o vlivu dostavby Temelína na životní prostředí seznamovat do čtvrtka. Tamní zájem je ale menší.

Horní Rakousy nabídly zájemcům dopis s námitkami on-line. Stačilo jen vyplnit jméno a poštovní i elektronickou adresu a kliknout myší na kolonku „odeslat“. V textu se třeba namítá to, že není vyřešena likvidace radioaktivního odpadu, chybí údaje o typu reaktoru nebo že dostavba má posloužit jen k výrobě energie na vývoz.

Dopis s námitkami poslouží i jako stížnost pro Evropskou komisi. Podle Horních Rakous totiž dochází z české strany k porušení evropského práva při procesu posuzování dopadů dostavby na životní prostředí (EIA). Rakousy tvrdí, že české řízení neodpovídá evropské směrnici, protože není možné rozhodnutí nechat soudně přezkoumat. České ministerstvo životního prostředí už dříve uvedlo, že to český zákon umožňuje.

Námitky mohli Rakušané podávat ve všech spolkových zemích včetně Vídně. Podle pověřence pro otázky jaderných zařízení Radko Pavlovce jsou ale antiatomové aktivity v příhraničních Horních Rakousích „tradičně dynamičtější“. Pětitisícová účast by podle pověřence měla být signálem i pro rakouskou vládu, aby proti dobudování Temelína podnikla kroky.

Rakouská studie: V případě havárie chceme uhradit škody

Ani rakouská metropole ani spolkové země se ale nespoléhají jen na stanovisko občanů. Pověřily i experty, kteří vypracovali zprávu o 173 stránkách. Podle nich studie EIA například neobsahuje alternativy k dostavbě Temelína, zabezpečení při případném nárazu letadla v ní neodpovídá aktuálním poznatkům, chybí návrh postupu při nehodě a zmírnění škod. Autoři posudku navíc žádají, aby v případě havárie provozovatel a ČR Rakousku uhradili veškeré vzniklé škody.

„Jsme si samozřejmě vědomi toho, že každá země si suverénně rozhodne, jaké druhy energie využije. Naším cílem je vzbudit vědomí, aby se znovu promyslely určité body,“ řekl David Reinberger z vídeňského zastupitelství pro životní prostředí. Doplnil, že podle evropského práva se úřady musí námitkami zabývat, zaujmout k nim stanovisko a uvést, jak je zohlednily. „Neexistuje žádný důvod domnívat se, že by se české úřady, stejně jako všechny jiné úřady v EU, společného práva nedržely. Pokud by tomu tak bylo, existují nástroje v EU, které slouží k prosazení evropského práva,“ uzavřel Reinberger.

Bavorsko a Sasko Temelín příliš nezajímá

Obyvatelé Saska a Bavorska mohou k posudku o Temelínu, který konstatuje, že plánovaná dostavba dvou bloků životní prostředí neohrozí, podávat připomínky od začátku srpna. Zájem o posudek ale zůstává slabý. „Popravdě, měli jsme jen jednoho člověka, který do něj nahlédl,“ řekl mluvčí saského ministerstva životního prostředí Andreas Kunze.

Ministerstvo životního prostředí v Bavorsku eviduje 16 připomínek ke studii. Podle bavorského deníku Frankenposten Němcům, kteří nesouhlasí s dostavbou jihočeské elektrárny, nejde o pročtení ekologické zprávy, ale hlavně o vyjádření protestu. „Podívat se do toho nechtěl ještě nikdo,“ citoval deník Rolanda Grimma z úřadu pro životní prostředí v Hofu.

Vedle saského a bavorského ministerstva životního prostředí mají Němci překlad více než šestisetstránkového posudku k dispozici na mnoha veřejných místech a úřadech v obou spolkových zemích a také na internetu.