Irské banky budou muset sekat latinu

Dublin - Irsko dnes zveřejnilo nová pravidla fungování finančních institucí, jejichž smyslem je zabránit dalšímu nadměrnému riskování a celkově zkvalitnit řízení těchto podniků. Pravidla budou platit od ledna příštího roku a počítají například s tím, že bude oddělena funkce předsedy správní rady a výkonného ředitele. Opatření se dotkne všech bank a pojišťoven, které působí na území Irska.

„Je čas přivést do zasedaček mladou krev, abychom zajistili nové úkoly, umožnili klást více nepříjemných otázek a usnadnili vyhodnocování rizika,“ říká o nových pravidlech irský finanční regulátor Matthew Elderfield.

Irsko s pravidly pro banky přitvrdilo mnohem víc než jiné země. Aby taky ne, zejména záchrana problémových bank zemi uvrhla do rekordního 32procentního deficitu. „Tyto požadavky jsou náročnější než ty, které jsou nyní v platnosti v jiných jurisdikcích. Rozhodli jsme se, že v oblasti řízení podniků nechceme jen splňovat ty nejlepší praktiky, které platí ve světě, my chceme nastavit vyšší standardy,“ dodal Elderfield.

Soubor pravidel vymezuje minimální standardy pro všechny banky a pojišťovny na území Irska a zavádí další požadavky na takzvané „významné instituce“. Ty budou zahrnovat každou banku, která má významný podíl na retailovém trhu. Za takové banky se považuje Bank of Ireland, AIB a rovněž Irish Life & Permanent.

Podle nových pravidel například všechny velké finanční instituce musejí mít alespoň sedm členů správní rady. V ostatních institucích musí být ve správní radě alespoň pět členů. Přísněji omezen bude i počet funkcí, které mohou členové správních rad vykonávat. Nově je také stanoveno, že výkonný ředitel, ředitel ani hlavní manažer se po dobu pěti let nebudou moci stát předsedou správní rady.

Irsko nalilo do problémových bank miliardy

Irsko finanční krizi kvůli svým bankám pěkně odskákalo. Jen náklady na záchranu Anglo Irish Bank, kterou stát převzal počátkem loňského roku, už překročily 20 miliard eur a dalších zhruba 30 miliard bude tato instituce ze státní kasy ještě potřebovat. S napřaženou rukou navíc čekají další dvě banky. Kvůli dodatečným nákladům na podporu bank dosáhne letos podíl irského domácího dluhu na HDP téměř 99 procent. Rozpočtový deficit překročí 30 procent HDP, což byla ještě v nedávných letech úroveň celého státního dluhu.