Vítek poslal Sazku do insolvence

Praha – Sazka míří do insolvenčního řízení. Návrh na něj podal dnes u Městského soudu v Praze prostřednictvím své firmy Moranda podnikatel Radovan Vítek. Soud pak zveřejněním v insolvenčním rejstříku řízení oficiálně zahájil. Vítek skoupil pohledávky za Sazkou v hodnotě 1,5 miliardy korun, Sazka je ale neuznává a tvrdí, že není v insolvenční situaci.

Dnešní Vítkův krok není velkým překvapením, podnikatel ho dopředu avizoval. Sazka je podle něj předlužená a její celkové závazky přesahují deset miliard korun. Vlastní jmění společnosti tak má zápornou hodnotu. Jediným řešením stávající situace je podle Vítka restrukturalizace firmy, při níž by firma vydala nové akcie v objemu deseti miliard korun, což odpovídá jejím závazkům.

Vítek počítá i s odstraněním nynějších akcionářů Sazky, kterými jsou sportovní organizace v čele s Českým svazem tělesné výchovy a Sokolem. Podle podnikatele právě stávající akcionáři přivedli firmu do potíží. Vlastníci Sazky jsou proto s Vítkem na kordy, jeho tvrzení odmítají a ze stolu smetli i jeho návrh restrukturalizace. Preferují nabídku podnikatele Martina Ulčáka, který nepodmiňuje finanční pomoc získáním majetkového podílu v Sazce.

Video Rozhovor s Alešem Hušákem v Událostech, komentářích
video

Rozhovor s Alešem Hušákem v Událostech, komentářích

Rozhovor s Alešem Hušákem v Událostech, komentářích

UK - 17.01.11

Reportáž Zuzany Luňákové

Pavel Telička o Sazce

Ovšem podle serveru deníku Sport je Vítek ochoten vzít insolvenční návrh zpět. Má však podmínku: výměnu současného představenstva Sazky včetně generálního ředitele Aleše Hušáka. „Pan Vítek je ochoten dát na insolvenci moratorium, zmrazit ji. Má jedinou podmínku, vyměnit představenstvo Sazky bez jakýchkoli požadavků na jakékoli akcie a výkony akcionářských práv. Insolvence se pozdrží do doby, než budeme moct situaci zanalyzovat a nabídnout vlastníkům ekonomické řešení,“ řekl Vítkův vyjednavač Josef Lébr s tím, že by to „určitě znamenalo konec pana Hušáka.“

Sazka se insolvence nebojí

Aleš Hušák, generální ředitel Sazky

„Žádné pohledávky v tuto chvíli neexistují. My nevíme, proč je na nás pan Vítek uplatňuje. Jsme přesvědčeni, že soud ten návrh zamítne.“

Vedení Sazky Vítkovy nároky neuznává, tvrdí, že neexistují, protože zanikly. Podle předsedy představenstva a šéfa Aleše Hušáka se bude Sazka insolvenčnímu řízení bránit všemi právními prostředky. Podání návrhu nebude mít vliv na činnost společnosti. „Mám zjištěné informace, že i když návrh bude podán, tak to Sazce vůbec nebrání v jakémkoli předmětu jejího podnikání. Sazka bude dál fungovat, dál bude poskytovat hry, takže sázkaři v žádném případě nemusí být jakkoli znepokojováni,“ zdůraznil dnes dopoledne předseda Českého svazu tělesné výchovy Pavel Kořan.

Soud by nyní měl vyhlásit insolvenční řízení, které oznámí v insolvenčním rejstříku. Insolvenční řízení pro firmu obecně znamená, že nesmí dělat nic neobvyklého. Nestanovuje ale nic, co by zásadním způsobem bránilo běžnému fungování firmy.

Zdeněk Zikmund, mluvčí Sazky:

„Sazka považuje návrh na zahájení insolvenčního řízení za nedůvodný a šikanózní. Cílem tohoto kroku je účelová snaha vyvolat paniku, snížit cenu dluhopisů, závazků a akcií Sazky, tato aktiva levně skoupit a jejich prostřednictvím společnost nepřátelsky ovládnout podle zásady čím hůře, tím lépe.“

Sazku dostaly do problémů hlavně vysoké splátky za výstavbu pražské O2 areny. Přesto Hušák nepovažuje rozhodnutí o její výstavbě za špatné. „Z pohledu roku 2010 konstatuji, že v roce 2001 to nebylo špatné rozhodnutí. Bohužel nebyla splněna řada předpokladů, které v té době byly na stole a o kterých se hovořilo,“ prohlásil v Událostech, komentářích.

Akcionáři dostali tři oficiální nabídky od investorů, které mají špatnou finanční situaci loterijní jedničky řešit. Ulčák nabízí 200 milionů ročně na deset až 15 let s podmínkou, že si Sazka udrží čistý zisk na současné úrovni.

Synot slíbil 250 milionů ročně v příštích 15 letech za stoprocentní podíl ve společnosti a finanční skupina Penta 130 milionů s garancí na 30 let výměnou za dvě třetiny akcií. Všichni tři zároveň nabídli dvě až tři miliardy na okamžitou pomoc. „V tomto okamžiku o vstup do Sazky zájem máme, pokud ale akcionáři rychle nevystrčí hlavu z písku, tak už s nimi nemáme o čem jednat,“ prohlásil spolumajitel Penty Marek Dospiva.

Rychlé odmítnutí nabídek Synotu a Penty se nelíbí malým akcionářům Sazky. Například prezident České ragbyové unie Pavel Telička kritizuje mimo jiné nedostatek komunikace ze strany ČSTV. „Situace, která nastala, výrazně zužuje prostor pro řešení do budoucna. Preference jednoho z kandidátů nám vybíjí z rukou silnější vyjednávací pozici. Je to situace zcela neudržitelná, a pokud předseda Kořan nebude reagovat, tak se dá dohromady jedna třetina svazu a bude považovat mimořádnou valnou hromadu, a to pokud možno ještě v únoru tohoto roku,“ uvedl Telička.

Co znamená insolvenční řízení?

0Soud v insolvenčním řízení stanoví insolvenčního správce a v usnesení uvede termín přezkumného jednání, na kterém jsou přezkoumány přihlášené pohledávky věřitelů. Bezprostředně po něm věřitelé volí věřitelské orgány, hlasují o způsobu řešení úpadku, a to buď formou konkurzu, nebo restrukturalizací.

„V případě prohlášení konkurzu už nebude možné výhry vyplácet,“ říká advokát Jiří Markvart.

Konkurz je likvidační formou řešení, kdy jsou pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny z prodeje majetku dlužníka. Při restrukturalizaci dlužník dál funguje, ale jen v mezích tzv. reorganizačního plánu, který navrhuje dlužník. Pokud ho věřitelé odhlasují a soud potvrdí, musí se jím věřitelé i dlužník řídit.