Sazka dostala výhodnou nabídku od KKCG, ČSTV váhá

Praha - Skupina KKCG SF podnikatele Karla Komárka dnes předložila Sazce nabídku na navýšení základního kapitálu o 2,8 miliardy korun, za což požaduje 67 procent akcií společnosti. Někteří minoritní akcionáři Sazky označili nabídku jako výhodnou, hlavní akcionář Sazky Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) si teprve nechá zpracovat analýzy nabídek a bude se jimi zabývat na zasedání výkonného výboru 8. března. Sazka je od 17. ledna v insolvenčním řízení. Městský soud v Praze jí dnes předběžným správcem pro insolvenční řízení stanovil Josefa Cupku. Soudu zaslala žádost na jeho ustanovení právě investiční skupina KKCG.

KKCG předložila Sazce nabídku na navýšení kapitálu

Investiční skupina KKCG dnes nabídla Sazce navýšení základního kapitálů o 2,8 miliardy korun, zároveň garantuje sportovním svazům 250 milionů korun ročně po dobu 15 let. Někteří menšinoví akcionáři považují nabídku KKCG za velmi výhodnou. „Na první pohled se mi zdá z těch nabídek nejserióznější. Problém je, že nevím, kdy se sejde představenstvo společnosti a kdy se sejdou akcionáři,“ prohlásil prezident Automotoklubu Roman Ječmínek. „Domnívám se, že za současné tragické situace je to ta nejkorektnější nabídka,“ dodal první místostarosta Sokola Oldřich Lomecký, který povede Sokol do zvolení nového starosty.

Video Reportáž Hany Vorlíčkové, Jakuba Linky a Jiřího Böhma
video

Reportáž Hany Vorlíčkové, Jakuba Linky a Jiřího Böhma

Mluvčí KKCG Dan Plovajko:

„To představuje další výnos za 15 let pro svazy ve výši tři až čtyři miliardy korun.“

Akcionáři dnes od KKCG také dostali příslib, že budou nadále dostávat 33 procent z dividend, tedy že jim zbylých 33 procent akcií zůstane. Skupina očekává, že po provedení restrukturalizace by mohly dividendy činit každoročně zhruba 400 milionů korun. Odvod části výtěžku po provedené restrukturalizaci by měl být navíc po pěti letech pravidelně navyšován o 150 milionů korun ročně. Při současném obratu společnosti Sazka to podle Plovajka v plné výši může činit 1,3 až 1,5 miliardy korun ročně nejpozději ve 12. roce plnění. Za 15 let obdrží podle výpočtů KKCG současní akcionáři společnosti Sazka částku přesahující 11 miliard korun.

K akcionářům Sazky dnes směřovala také nabídka podnikatele Radovana Vítka, který za 100 procent akcií loterijní firmy dává jednu miliardu korun. S nabídkou ale musí souhlasit všechny sportovní svazy. V budoucnu jim chce Vítek přispívat na jejich sportovní činnost. Částka za balík jednotlivým sportovním svazům se bude odvíjet od jejich vlastnického podílu v Sazce. I Vítkovou nabídku se bude ČSTV zabývat po analýze v březnu, třebaže podle šéfa svazu Pavla Kořana nekoresponduje s filozofií ČSTV neměnit akcionářskou strukturu Sazky. Nabídka Penty a E-Investu tak nejspíš zůstane největším favoritem na záchranu loterijní společnosti.

Vítek: Sazka si může jednat, s kým chce, konečné slovo bude moje

Podle Vítka Sazka nemůže prodat O2 arenu, která ji stáhla do finančních potíží, bez souhlasu věřitelů. „Tedy hlavně mého a pana Komárka. Majoritně my dva ovládáme dluhopisy, takže Sazka si může jednat, s kým chce. Určitě nejsem pro prodej haly pod taktovkou stávajícího managementu Sazky,“ dodal Vítek.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz dnes miliardář a pátý nejbohatší Čech uvedl, že pokud by akcionáři Sazky přistoupili na jeho nabídku, provedl by věřitelskou reorganizaci firmy. Podle něho teoreticky připadají v úvahu dva způsoby, jak dostat Sazku z potíží: reorganizace řízená věřiteli nebo reorganizace řízená dlužníkem, tedy Sazkou. „Usiluji o první způsob. Víte co - tak jako tak, věřitelé odepíšou polovinu svých pohledávek. To je už teď jasné,“ řekl Vítek.

Sazka potvrdila, že přijme pomoc od společností Penta a E-Invest, již na začátku tohoto měsíce. Firmy kvůli tomu uzavřely smlouvu o strategickém partnerství a poskytnou Sazce tolik peněz, kolik bude třeba k odvrácení insolvence. Sportovní svazy, které Sazku vlastní, dostanou podle dohody od Penty s E-Investem půjčku, investoři na oplátku získají podíl na zisku Sazky. Podle prezidenta Automotoklubu Romana Ječmínka sice Penta a E-Invest přitvrdily své původní požadavky, ale kromě podílů ze zisku požadují nově i majetkový vstup do Sazky. Ten by měl činit 51 procent a zbylé akcie by měli akcionáři dát do zástavy.     

ČSTV chce podle Radiožurnálu vyjít Pentě a Ulčákovi vstříc změnou stanov Sazky. V jejím představenstvu by měli zasednout po jednom zástupci ČSTV a obou investorů. „Je tam varianta, že se může počet členů představenstva snížit na tři a navýší se počet členů dozorčí rady na 16,“ uvedl Kořan.

Šéf ČSTV Pavel Kořan:

„Dnes jsme vyjádřili podporu směru, pro který jsme se rozhodli. A to je neměnit akcionářskou strukturu. Ale že bychom tyto nabídky hned odmítli, to nikoliv. Necháme si vypracovat právně-ekonomické analýzy a budeme se jimi zabývat na dalším zasedání výkonného výboru v březnu.“

Souhlas správce k úkonům Sazka nepotřebuje

Soud současně zamítl návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by soud dlužníkovi uložil, aby v návrhu uvedené úkony činil jen s předchozím souhlasem předběžného správce a požadující také jmenování prozatímního věřitelského výboru. Podle městského soudu bude termín, kdy se bude rozhodovat o samotném úpadku, známý nejpozději do středy.

Předběžný správce má provést opatření ke zjištění dlužníkova majetku a k jeho zajištění, jakož i k přezkoumání dlužníkova účetnictví. Poté podá insolvenčnímu soudu zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval. Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů.

Sazka s insolvencí nesouhlasí

Sazka od začátku považuje insolvenční návrh za nedůvodný. Podle firmy objektivně neexistují skutečnosti, které by odůvodňovaly nařízení předběžného opatření a jmenování předběžného správce s tím, že by taková opatření byla významným zásahem do jejích dispozičních oprávnění. Již samotné insolvenční řízení má podle Sazky negativní vliv na provoz loterijní společnosti.

Sazka ale zároveň dnešní rozhodnutí soudu vítá. „Sazka je přesvědčena, že předběžný správce potvrdí, že vše probíhá dle zákona a nedějí se zde žádné nepravosti. S předběžným správcem je Sazka připravena plně spolupracovat,“ uvedl mluvčí společnosti Jan Tuna. Ten však upozornil na to, že soud většinu návrhů KKCG zamítl a umožnil Sazce nadále nakládat se svým majetkem a provádět veškeré finanční operace v souladu s insolvenčním zákonem.

Návrh na zahájení insolvenčního řízení se Sazkou obdržel Městský soud v Praze od Vítkových firem 17. ledna. Vítek skoupil pohledávky za Sazku v hodnotě 1,5 miliardy korun a vlastní také zhruba čtvrtinu jejích dluhopisů. KKCG SF přihlásila pohledávku 409 milionů korun po splatnosti do insolvenčního rejstříku 10. února, návrh na ustanovení předběžného správce podala k soudu 15. února. K tomuto návrhu se o den později připojil i Vítek.

Sazka dnes uhradila čtyři miliony eur (zhruba 97 milionů korun) za jistinu dluhopisů, které měla uhradit již v lednu. „Uhrazení jistiny je jedním z kroků strategické spolupráce se společnostmi E-invest a Penta,“ vysvětlil Tuna. Další jistinu dluhopisů za čtyři miliony eur a úroky za 8,8 milionu eur by měla podle Tuny Sazka uhradit v červenci letošního roku.

Josef Cupka se zúčastnil role konkurzního správce v desítkách firem, zkušenosti má i s loterijní společností. V letech 1998 až 1999 dohlížel nad vyrovnáním závazků po neúspěšné České lotynce, od roku 2005 působil jako správce konkurzní podstaty v konkurzu na osobní majetek Václava Fischera, byl i konkurzním správcem v Čedokinvestu nebo strojírenském podniku ČKD motory. V prosinci 2004 byl jmenován konkurzním správcem Harvardského průmyslového holdingu, konkurz byl ale po půl roce zrušen. Necelé tři roky pak Cupka působí také jako konkurzní správce Chemapolu, většina majetku podniku ale byla prodána již předchozí správkyní.

Sport a peníze
Sport a peníze
Více fotek
  • Sport a peníze autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2149/214815.jpg
  • Český svaz tělesné výchovy autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2250/224920.jpg
  • Sazka autor: Martin Divíšek, zdroj: ISIFA/VLP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2287/228644.jpg
  • Radovan Vítek autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2250/224939.jpg